Synnedsättning

Här hittar du anvisningar för synhjälpmedel som du som förskrivare är skyldig att följa. Du hittar också produktkatalogerna som informerar om det sortiment som Region Skåne har upphandlat.

Synhjälpmedel förskrivs i WebSesam.

Hjälpmedelsguiden Skåne ger vägledning och stöd för förskrivare och annan personal som arbetar med hjälpmedel i Region Skåne eller Skånes kommuner.
Hjälpmedelsguiden Skåne

Nyhet

Anvisningarna för 22 39 04 - Visuella displayer och tillbehör , 24 18 12 – Stativ, 22 39 05 - Taktila displayer samt 22 30 21 - Läsmaskin, är uppdaterade.


Hjälpmedelsanvisningar

Hjälpmedelssortiment

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter