Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Vård i och från andra regioner - utomlänsvård

Information om fritt vårdsökande i Sverige inklusive medicinsk service, listning i primärvården i annan region samt krav på remiss/konsultation.

Här finns också information och regelverk för hantering av Remiss/Betalningsförbindelse samt ersättning för merkostnader i samband med vård.

Regelverk och kontaktuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.