Vård i och från andra regioner - utomlänsvård

Information om fritt vårdsökande i Sverige inklusive medicinsk service, listning i primärvården i annan region samt krav på remiss/konsultation.

Här finns också information och regelverk för hantering av Remiss/Betalningsförbindelse samt ersättning för merkostnader i samband med vård.

Regelverk och kontaktuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter