Smärta i munhålan

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Lokalbehandling
  benzydamin Andolex
  lidokain Lidokain APL
    Lidokainhydroklorid i Oral Cleaner APL
Peroral behandling
  paracetamol paracetamol
  ibuprofen ibuprofen riskläkemedel för äldre
  naproxen naproxen riskläkemedel för äldre
  morfin morfin

Terapiråd

Lokal smärtlindring

Vid smärta i munslemhinnan kan preparat med lidokain samt bensydamin användas för symtomlindring.

Behandling för vuxna och barn

Lokal smärtlindring

  • Andolex.
  • Lidokainhydroklorid i Oral Cleaner APL Munsköljvätska 5 mg/ml.
  • Lidokain APL munhålepasta 5 %.

Lidokainhydroklorid i Oral Cleaner APL munsköljvätska 5 mg/ml har lidokain som aktiv substans. För enstaka smärtande sår kan Lidokain munhålepasta vara att föredra för att undvika den allmänna bedövningskänsla som uppkommer vid munsköljning med lidokainlösning.

Andolex (munsköljvätska) och Bertolix (munhålespray) innehåller bensydamin, som har både lokalanestetisk och antiinflammatorisk effekt.

Peroral smärtlindring

  • Alvedon.
  • Ibuprofen, Naproxen.
  • Morfin.

Ibuprofen, naproxen och paracetamol har visats ha god effekt i olika modeller för akut smärta (till exempel extraktion av visdomstand och andra mindre kirurgiska ingrepp). Till små barn rekommenderas flytande beredningar av paracetamol eller ibuprofen.

Vid svår tandsmärta eller postoperativ smärta, där paracetamol och COX-hämmare har otillräcklig effekt, rekommenderas morfin 5 mg 1–2 tabletter fördelat på 3–4 dostillfällen. Max 20 mg per dygn. Vid förskrivning av morfin ska läkemedel mot förstoppning rekommenderas.

Förskrivningen av morfin bör på grund av missbruksrisk vara restriktiv.

Topikala läkemedel

Lidokain

Effekten av lokalanestesi med lidokain (oral lösning eller pasta) är dåligt dokumenterad, men rekommendationen kan försvaras av att behandlingen är etablerad, billig och okomplicerad.

Benzydamin

Effekten av benzydamin har framför allt studerats i samband med strålningsinducerad oral mucosit vid cancerbehandling. I placebokontrollerade studier har bensydamin visats förebygga eller minska förekomst av erytem, ulcerationer och smärta (1). Effekten beror sannolikt på substansens antiinflammatoriska egenskaper.

Benzydamin finns även som sugtablett Zyx (3 mg). Eventuell effekt tycks inte vara dokumenterad i publicerade studier. Preparatet rekommenderas inte på listan.

  1. Epstein JB, et al. Benzydamine HCL for prophylaxis of radiation-induced oral mucositis: results from a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Cancer. 2001;92:875-85.

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.