Födelseanmälan

Alla barn har rätt till en identitet. En del i denna rättighet är att barn har rätt att registreras omedelbart efter födseln. När ett barn föds i Sverige ska det nyfödda barnet och vem som är förälder till barnet registreras hos Skatteverket.

Det är bara barnmorskan på förlossningsavdelningen som kan registrera vem som är mamma till barnet. Barnmorskan gör det genom en så kallad födelseanmälan till Skatteverket. Skatteverket meddelar inte andra myndigheter att barnet har fötts.

Information om den andra föräldern

Föräldrar som inte är folkbokförda i Sverige behöver också fylla i en blankett som heter Komplettering till födelseanmälan (SKV 7560). På blanketten finns även möjlighet att fylla i information om den andra föräldern till barnet.

Blanketten finns på förlossningsavdelningen. Skicka hem blanketten om mamman inte har fyllt i den på förlossningsavdelningen. Tänk på att mamman måste ha meddelat sin adress på förlossningsavdelningen. Det går också att hämta blanketten på ett av Skatteverkets servicekontor.

Hitta servicekontor (skatteverket.se)

Anledningar till att födseln ska registreras

En födelseanmälan till Skatteverket måste göras för att föräldern ska kunna:

  • ansöka om asyl för barnet.
  • ansöka om pass för barnet.
  • registrera barnet i ett annat land.

Med hjälp av informationen i en födelseanmälan skapar Skatteverket ett dokument som kallas registerutdrag. Registerutdraget är bevis på att barnet har fötts i Sverige och vem som är förälder/föräldrar till barnet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.