Paraplyportalen

Paraplyportalen är en tjänst som visar information från andra system.

Information som visas är:

  • Vårdkontakter
  • Diagnoser
  • Kemlabsvar
  • Mikro-/immunologisvar
  • Patologi/cytologisvar
  • EKG
  • Bild-och funktionsmedicin

Att nå Paraplyportalen

Det finns två olika tillvägagångssätt att nå Paraplyportalen, via Region Skånes journalsystem eller att logga in med SITHs-kort på Paraply i Skåne.

Behörighet

Behörigheten i Paraplyportalen styrs via den befattningskod användaren har i Skånekatalogen. Vänd dig till din Skånekatalogadministratör om du har fel befattningskod.

Privata vårdgivare

Om du som privat vårdgivare saknar eller har fel befattningskod kan upplägg av ny kod i Skånekatalogen beställas via ett formulär på sidan IT-beställningar:

IT-beställningar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.