Anställning av ST-läkare i allmänmedicin

Här hittar du information om anställning av ST-läkare i allmänmedicin: Flödesschema, PRE-ST, ST-överenskommelse och redovisning av tjänstgöring för ST-läkare.

Nedan finns ett flödesschema för tillvägagångssätt gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin, Region Skåne. Ifylld och underskriven PRE-ST är en förutsättning för erhållande av utbildningsbidrag för ST. 

Flödesschema (pdf)

PRE-ST (pdf)

ST-överenskommelse 2017-05-15 (pdf) 

Handlingsplan sviktande utbildningssituation

Redovisning av tjänstgöring för ST-läkare 

Instruktion för erhållande av månatligt utbildningsbidrag för ST-läkare.

 • Detta formulär måste fyllas i för varje tjänstgöringsmånad, annars utbetalas inget utbildningsbidrag till vårdenheten. Observera att även om ST-läkaren tillfälligt inte varit i tjänst alls under månaden, t.ex. på grund av tjänstledighet, ska formuläret fyllas i. 
  Formuläret ska även fyllas i när ST-läkaren är på sin sidotjänstgöring.
 • Endast en tjänstgöringsmånad per inmatning (rad) kan göras. Om flera månader ska anmälas, som tidigare inte anmälts, måste ni fylla i formuläret en gång för respektive månad. Detta kan ni dock endast göra 2 månader tillbaka.
 • Om ni upptäcker att ni fyllt i formuläret och skickat, med fel uppgifter, kan ni inte gå tillbaka för att rätta, utan kontakta istället Carina Åkesson, handläggare på Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning via mail Contact eller telefon 040–675 33 95

För att få ersättning innevarande månad för föregående månad måste formuläret vara ifyllt och skickat senast den femte arbetsdagen i efterföljande månad. I annat fall kommer ersättningen utbetalas nästkommande månad. Undantaget är tjänstgöringsmånad December då tiden är förlängd till den 10:e arbetsdagen i Januari.

 • Enheten avser den vårdenhet som ska erhålla utbildningsbidraget för ST-läkaren.
 • Namn avser ST-läkaren namn. Observera att ett anställningsavtal alltid måste ha skickats in till Carina Åkesson via mail Contact för att ST-läkarens namn ska finnas med i listan!
 • Period avser tjänstgöringsmånaden för ST-läkaren i fråga. 
 • Tjänstgöringsgrad avser den procentuella andel av en heltid som läkaren erhållit lön från vårdenheten under den aktuella månaden.

Vid exempelvis en 100 % tjänstledighet utgår inte ersättning och då ska tjänstgöringsgrad ” 0 ” anges, men vid exempelvis 50% föräldraledighet ska tjänstgöringsgrad "50" anges. Vid sjukdom ska den tiden som sjuklön utbetalats av arbetsgivaren tas med i tjänstgöringsgraden.
Observera att ni kan inte registrera halva procenttal, tex 38,5 % utan måste använda heltal.

 • RS id nr avser nr på det ID-kort inom Region Skåne som personen har som ansvarar för att ifyllda uppgifter är korrekta, inte RS id nr på den tjänstgörande läkaren. 
 • OBS! Man kan inte registrera ST-läkare efter det att ansökningspapprena för specialistkompetens har skickats in till Socialstyrelsen.

Redovisning av tjänstgöring för ST-läkare i allmänmedicin

Beviljad utbildningsbidrag för dubbelspecialist (beviljade efter 2018-01-01)


Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter