Anställning av ST-läkare i allmänmedicin

Här hittar du information om anställning av ST-läkare i allmänmedicin: Flödesschema, PRE-ST, ST-överenskommelse och redovisning av tjänstgöring för ST-läkare. Enheterna beviljas aldrig utbildningsbidrag retroaktivt, utan from den månad man inkommit med fullständiga ansökningar.

Det finns ett flödesschema för tillvägagångssätt gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin, Region Skåne. Ifylld och underskriven PRE-ST är en förutsättning för erhållande av utbildningsbidrag för ST. 

Redovisning av tjänstgöring för ST-läkare 

Instruktion för erhållande av månatligt utbildningsbidrag för ST-läkare.

 • Detta formulär måste fyllas i för varje tjänstgöringsmånad, annars utbetalas inget utbildningsbidrag till vårdenheten. Observera att även om ST-läkaren tillfälligt inte varit i tjänst alls under månaden, till exempel på grund av tjänstledighet, ska formuläret fyllas i. 
  Formuläret ska även fyllas i när ST-läkaren är på sin sidotjänstgöring.
 • Endast en tjänstgöringsmånad per inmatning (rad) kan göras. Om flera månader ska anmälas, som tidigare inte anmälts, måste ni fylla i formuläret en gång för respektive månad. Detta kan ni dock endast göras 2 månader tillbaka, (observera att detta endast gäller tidigare beviljade utbildningsbidrag).
 • Om ni upptäcker att ni fyllt i formuläret och skickat med fel uppgifter, kan ni inte gå tillbaka för att rätta, utan kontakta istället Carina Åkesson, handläggare på Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning via mail carina.i.akesson@skane.se eller telefon 040–675 33 95.

För att få ersättning innevarande månad för föregående månad måste formuläret vara ifyllt och skickat senast den femte arbetsdagen i efterföljande månad. I annat fall kommer ersättningen utbetalas nästkommande månad.

Undantaget är tjänstgöringsmånad december då tiden är förlängd till den 10:e arbetsdagen i januari.

 • Enheten avser den vårdenhet som ska erhålla utbildningsbidraget för ST-läkaren.
 • Namn avser ST-läkaren namn. Observera att ett anställningsavtal+PRE-ST alltid måste ha skickats in till Carina Åkesson via e-post carina.i.akesson@skane.se för att ST-läkarens namn ska finnas med i listan!
 • Period avser tjänstgöringsmånaden för ST-läkaren i fråga. 
 • Tjänstgöringsgrad avser den procentuella andel av en heltid som läkaren erhållit lön från vårdenheten under den aktuella månaden.

Vid exempelvis en 100 % tjänstledighet utgår inte ersättning och då ska tjänstgöringsgrad ” 0 ” anges, men vid exempelvis 50 % föräldraledighet ska tjänstgöringsgrad "50" anges. Vid sjukdom ska den tiden som sjuklön utbetalats av arbetsgivaren tas med i tjänstgöringsgraden.

Observera att ni kan inte registrera halva procenttal, till exempel 38,5 %, utan måste använda heltal.

 • RSid-nummer avser nummer på det ID-kort inom Region Skåne som personen har som ansvarar för att ifyllda uppgifter är korrekta, inte RSid-nummer på den tjänstgörande läkaren. 
 • OBS! Man kan inte registrera ST-läkare efter det att ansökningspapprena för specialistkompetens har skickats in till Socialstyrelsen.

Redovisning av tjänstgöring för ST-läkare i allmänmedicin

Den här funktionen kräver att din webbläsare tillåter nödvändiga cookies. Ändra inställningar i din webbläsare och försök igen, eller prova en annan webbläsare.

Beviljad utbildningsbidrag för dubbelspecialist (beviljade efter 2018-01-01). OBS Gäller endast de som beviljats utbildningsbidrag för dubbelspecialist.

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.