Stödjande aktiviteter

Här kan du ta del av stödjande aktiviteter i kvalitetsutveckling. Kontakta Enheten för kvalitetsutveckling om du vill planera ett skräddarsytt program och/eller diskutera hur din verksamhet kan få bästa tänkbara stöttning.

Coachning

Individuell coachning av chefer, ledare och processledare. Insatsernas omfattning och innehåll anpassas till det individuella behovet. Det kan exempelvis sträcka sig från ett möte på några timmar, till kontinuerlig coachning över en längre period. Du kommer ha kontakt med en förbättringshandledare som stöttar dig i förändringsarbetet.

Facilitering

Syftet med facilitering är att effektivisera och utveckla organisationer genom att vägleda en grupp i förbättringsprocessen. Det görs på ett sätt som skapar delaktighet, motivation och ansvarstagande.

Faciliteringen sker genom olika workshops där förutsättningar skapas för nytänkande, utveckling och kreativitet. En faciliteringsworkshop passar exempelvis grupper som behöver:

  • Utforska eller utveckla ett valfritt tema eller idé
  • Bryta gamla handlingsmönster
  • Reflektera över hur man arbetar tillsammans
  • Förbättra processer
  • Planera förändringar

Implementeringsstöd

Implementering handlar om att realisera idéer och planer i konkret handling som ger resultat, förhoppningsvis enligt intention. En väl förberedd och organiserad implementeringsprocess leder till god måluppfyllelse. Tillsammans med förbättringshandledare kan du som chef och ledare utveckla verksamma implementeringsstrategier där du även erbjuds stöd i omsättningsmomentet.

Särskilt fokus för implementeringsstöd rör omsättningen av vårdprogram. Utöver det får du stöttning i implementering av modern produktionsstyrning och förbättringsarbete.

Stöd i projektledning

Ett projekt har alltid en tydlig målsättning om vad som ska åstadkommas inom utsatt tid. För att projektet ska nå de mål som satts upp krävs strukturerat arbete, god förankring med ledning som medarbetare såväl som god samarbets- och kommunikationsförmåga. 

Förbättringsprogram

Enheten för kvalitetsutveckling erbjuder både skräddarsydda och löpande förbättringsprogram. Genom förbättringsprogram erbjuds team i Region Skåne möjlighet att både öka sin teoretiska kunskapsbas och träna praktiskt förbättringsarbete. Målsättningen är att teamen ska åstadkomma reella mätbara förbättringar utifrån ett patientbehov. 

Utbildningar i ständiga förbättringar

Förbättringsledare

Vänder sig till dig som vill lära dig förbättringskunskap för att kunna leda och/eller handleda ett kund/patientfokuserat förbättringsarbete i verksamheten.

Chefs- och ledarskap

Vänder sig till dig som har en chefs- och ledarskapsposition. Målsättningen är att skapa en kunskapsbas för att leda verksamheten så att gott resultat, säker vård och värde för kunden skapas.

Värdeskapande flöden

Vänder sig till regionala och/eller kommunala tvärprofessionella team inom hälso- och sjukvården. Målsättningen är att inspirera till förändringar och generera nya idéer som leder till konkreta kund/patientfokuserade förbättringar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.