PASiS

PASiS håller information om en patients administrativa uppgifter inom såväl öppen som sluten vård.

I PASiS finns ett antal funktioner, som avser att stödja verksamhetens administrativa hantering av patienter. Dessa funktioner utvecklas och förändras efter användarnas och verksamhetens krav och önskemål. Registrerad information utgör underlag för all produktionsuppföljning samt underlag för all huvudmanna- och patientdebitering.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter