Pasis

Pasis håller information om en patients administrativa uppgifter inom såväl öppen som sluten vård.

I Pasis finns ett antal funktioner, som avser att stödja verksamhetens administrativa hantering av patienter. Dessa funktioner utvecklas och förändras efter användarnas och verksamhetens krav och önskemål. Registrerad information utgör underlag för all produktionsuppföljning samt underlag för all huvudmanna- och patientdebitering.

Förteckning över samtliga Pasis funktioner (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.