Support och kontakt

Kontaktuppgifter för supportärenden.

Ring IT Servicedesk på telefon 30 000 (externt: 077-67 30 000). Välj sedan knappval 2 och därefter knappval 6.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter