Hidradenit

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Hidradenit
  Se Bakgrundsmaterial  

Terapiråd

Behandlingen går ut på att göra livsstilsförändringar i kombination med effektiv antiinflammatorisk behandling (1-10).

Behandling för vuxna

Vid mild sjukdom rekommenderas lokal underhållsbehandling med azelainsyra 20 % 2 gånger dagligen.

Vid skov kan klindamycin kutan emulsion 2 gånger dagligen adderas i ett par veckor upp till 3 månader.

Injektion av triamcinolon i akut abscess kan också övervägas. I 1-2 cm stora lesioner rekommenderas triamcinolon 40 mg/ml (0,3-0,5 ml) och i större lesioner 1 ml.

Om lokalbehandling inte är tillräcklig ges lymecyklin 300 mg 1 x 2 i 3 månader, i tillägg till lokalbehandling.

Vid oklarhet om diagnos eller vid svår sjukdom bör patienten remitteras till hudläkare för ställningstagande till koldioxidlaser eller intensivt pulserat ljus, biologiska läkemedelsbehandlingar eller kirurgisk excision med sekundärläkning.

Att beakta vid behandling

Korttidsbehandling med antibiotika har bara effekt vid sekundärt infekterad abscess, vilket är sällsynt. Den typ av antibiotikabehandling som rekommenderas har en antiinflammatorisk verkningsmekanism. Det primära syftet är inte att eradikera bakterier.

Incisioner samt excisioner med suturering ska undvikas då recidivrisken är närmast 100 %. Kirurgi med sekundärläkning eller delhudstransplantat kan bli aktuell då sjukdomen inte kan förekomma i den efterföljande ärrbildningen eller delhuden där hårsäckar saknas.

Allmänt

Hidradenitis suppurativa (HS) är en kroniskt återkommande inflammatorisk hudsjukdom med prevalens på 1-4 % (11). Det är en sjukdom som är både underdiagnostiserad och underbehandlad (12).

Om patienten har haft > 2 bölder de senaste 6 månaderna i armhålor, ljumskar, underliv, under bröst eller andra lokalisationer (exempelvis området kring ändtarmsöppningen) så har patienten med mycket hög sannolikhet hidradenitis suppurativa (13).

Odling är endast aktuellt vid klinisk misstanke om infektion. I likhet med bensår så utfaller en bakterieodling ofta positiv till följd av kolonisering utan att en infektion föreligger. Samtidig infektion är sällsynt och bedömningen om en infektion föreligger är alltid klinisk.

Rökning och övervikt är riskfaktorer. Kvinnor drabbas 3 gånger så ofta som män som generellt får en allvarligare sjukdom.

Symtom

Symtomen består av smärtande bölder/abscesser/ärr framför allt i axiller, genitalt, i ljumskar, kring brösten, perianalt och på gluteer.

HS är förknippat med svår smärta och illaluktande sekretion från lesionerna. Detta kan leda till psykosocial stress, isolering och tydlig påverkan på livskvaliteten (14).

Differentialdiagnoser

 • Anal-perianal abscess
 • Pilonidalcysta
 • Epidermalcysta
 • Akne
 • Furunkulos
 • Kutan Crohns sjukdom
 • Lymfogranuloma venerium
 • Skivepitelcancer

Samsjuklighet

HS kan förekomma samtidigt som:

 • metabolt syndrom
 • depression
 • inflammatorisk tarmsjukdom
 • artrit
 • pyoderma gangrenosum.

Hidradinitis suppurativa – AKO Skåne-riktlinje för primärvården

Referenser Hidradenit

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.