Akademiska vårdcentraler (AVC)

Akademiska vårdcentraler, AVC, är hälsovalsenheter med forskningsuppdrag från Centrum för primärvårdsforskning (CPF), nämligen att bygga broar mellan den akademiska världen och primärvården. AVC är öppna för alla personalkategorier i primärvården.

Har du eller någon arbetskamrat en projektidé, en metodfråga, en ST-uppsats på gång eller är bara nyfiken på utvärdering och vetenskap? 
AVC vid Centrum för Primärvårdsforskning anordnar möten, handledningar och föreläsningar för dig som är forsknings- och utvecklingsintresserad och jobbar i primärvården.

Möten, handledningar och föreläsningar hos AVC

Vid varje AVC finns en AVC-koordinator som är en disputerad, kliniskt verksam forskningscoach. Koordinatorn handleder primärvårdspersonal i vetenskapliga studier och projekt. För mer information, kontakta din närmaste AVC-koordinator eller AVC-teamledare Emelie Stenman.

Kontaktuppgifter till alla AVC-koordinatorer

Uppdrag och kontaktuppgifter

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter