Akademiska vårdcentraler (AVC)

Akademiska vårdcentraler, AVC, är hälsovalsenheter med forskningsuppdrag från Centrum för primärvårdsforskning (CPF), nämligen att bygga broar mellan den akademiska världen och primärvården. AVC är öppna för alla personalkategorier i primärvården.

Har du eller någon arbetskamrat en projektidé, en metodfråga, en ST-uppsats på gång eller är bara nyfiken på utvärdering och vetenskap? 
AVC vid Centrum för Primärvårdsforskning anordnar möten, handledningar och föreläsningar för dig som är forsknings- och utvecklingsintresserad och jobbar i primärvården.

Möten, handledningar och föreläsningar hos AVC

Vid varje AVC finns en AVC-koordinator som är en disputerad, kliniskt verksam forskningscoach. Koordinatorn handleder primärvårdspersonal i vetenskapliga studier och projekt. För mer information, kontakta din närmaste AVC-koordinator eller AVC-teamledare Emelie Stenman.

Kontaktuppgifter till alla AVC-koordinatorer

Uppdrag och kontaktuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!