Akademiska vårdcentraler (AVC)

AVC-nätverket är vårdcentraler med forskningsuppdrag från Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Det handlar om att bygga broar mellan den akademiska världen och primärvården. AVC vänder sig till alla personalkategorier i primärvården.

Handledning och föreläsningar

Har du eller någon arbetskamrat en projektidé, en metodfråga, en ST-uppsats på gång eller är bara nyfiken på utvärdering och vetenskap? 
AVC vid Centrum för Primärvårdsforskning erbjuder vetenskapliga grupphandledningar, föreläsningar och fungerar som bollplank för dig som är forsknings- och utvecklingsintresserad och jobbar i primärvården.

Kontakt för mer information

Vid varje AVC finns en disputerad, kliniskt verksam, AVC-koordinator.  Koordinatorn handleder primärvårdspersonal i vetenskapliga studier och projekt. För mer information, kontakta din närmaste AVC-koordinator eller AVC-teamledare.

Uppdrag och kontaktuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.