Hitta vård på 1177.se

I tjänsten Hitta vård på 1177.se ingår både en sökfunktion och kontaktkort med mottagningars och avdelningars kontaktuppgifter och vårdutbud. Endast vård som finansieras av regioner får presenteras på 1177.se.

Det mesta av informationen på kontaktkorten hämtas från Skånekatalogen, som är en del av den nationella HSA-katalogen. Det är viktigt att informationen alltid är uppdaterad och korrekt. 

Verksamhetskoder

HSA Verksamhetskoder är en viktig detalj i sökfunktionen för Hitta vård. Koderna är nationella och definierar vilken typ av verksamhet som bedrivs inom enheten. Med verksamhet menas en huvudsaklig inriktning eller att man anpassat sin organisation enligt beskrivningen av koden.

Exempel på verksamheter är barnmorskeverksamhet och äldrevårdsverksamhet inom vårdcentraler. Att man har till exempel en psykolog anställd innebär inte med automatik att man bedriver en verksamhet inom psykologi. 

Standardiserad information 

I Region Skåne arbetar vi med att standardisera information om mottagningar och avdelningar. Det innebär att vi säkerställer informationen så att den

  • följer lagkrav om webbriktlinjer och klarspråk så att den blir tillgänglig för alla invånare att ta till sig 
  • beskriver vad som ingår i uppdraget med Region Skåne
  • är enhetlig och överskådlig så att våra invånare enklare ser vad som avviker och kan göra medvetna vårdval
  • underlättar hittbarheten i tjänsten. 

Kontaktkort 1177

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.