Journalskanning

Kontaktuppgifter och regelverk för Regionarkivets skanningsverksamhet. Här hittar du också vanliga frågor och svar om journalskanning.

Skanningcentraler

 • Helsingborg

  Skanningcentralen (Folktandvårdshuset)
  S:A Stenbocksgatan 79, Våning 4, Helsingborg

  Kontakt
  Telefon 042-406 13 13
  E-post Contact

  Koordinator Sladana Kajtaz
  Telefon 046-755 00 95
  E-post Contact

 • Kristianstad

  Skanningcentralen (Tandvårdshuset)
  Axel Kleimersväg 2, Våning 3, Kristianstad

  Kontakt
  Telefon 044-309 27 45
  E-post Contact

  Koordinator Britt-Marie Jönsson
  Telefon 044-309 27 46
  E-post Contact

 • Lund

  Regionarkivet, Skanningen
  Gastelyckan, Lund

  Kontakt
  Telefon 046-755 00 60
  E-post Contact

  Koordinator Åsa Clarensius
  Telefon 046-755 00 66
  E-post Contact

 • Malmö

  Regionarkivet, Skanningen
  SUS Malmö

  Kontakt
  Telefon 040-33 18 62
  E-post Contact

  Koordinator Christine Johannesson
  Telefon 046-755 00 89
  E-post Contact

Instruktioner och regelverk

 • Gemensamt regelverk och dokumenttyper
  • Skanning av ambulansjournaler SUS

   När en patient kommer till akutmottagningen med ambulans har ambulanspersonalen fyllt i en ambulansjournal. Vid ankomsten till akutmottagningen skrivs ambulansjournalen ut i pappersform av ambulanspersonal. Journalen består av tre sidor. Om det inte står någon information på sida 3 kastas denna sida av ambulanspersonal.

   Beslut har tagits att då sida 3 i ambulansjouranal inte finns ska journalen ändå skannas.

   Beslut om skanning av ambulansjournaler i Lund och Malmö (pdf)

  • Skanning av fotografier

   Fotografierna kan skickas med säker e-post, på USB/minneskort eller i pappersformat.

   Endast en patient per USB/minneskort/e-post-meddelande.

   För att kunna säkerställa att det är rätt patient kopplat till bild/fotografi rekommenderar vi att patientens personnummer finns på bilden. Följande rutiner gäller:

   Säker e-post

   1. Ta foto på försättsblad innehållande datum, namn, personnummer och vårdenhet.

    Försättsblad fotografi (pdf)

    Om uppgifterna redan finns på bilden av patienten behövs inget försättsblad.

   2. Fotografera patienten.
   3. Endast en patient/e-postmeddelande.
   4. Ämnesraden ska innehålla klinik, ort och om det är PRIO-skanning.
   5. Skicka foto med säker e-post till funktionsbrevlådan på respektive skanningcentral:
    Helsingborg: Contact
    Kristianstad: Contact
    Lund: Contact
    Malmö: Contact

   USB/Minneskort

   För fotografier på USB eller minneskort:

   1. Ta foto på försättsblad innehållande datum, namn, personnummer och vårdenhet.

    Försättsblad fotografi (pdf)

    Om uppgifterna redan finns på bilden av patienten behövs inget försättsblad.
   2. Fotografera patienten (en patient per USB/minneskort).
   3. Skicka USB/minneskort till skanning.
   4. Vi returnerar USB/minneskort.

   Pappersformat

   Fotografier ska vara märkta på framsidan med datum, namn, personnummer och vårdenhet.

  • Skanning av EKG
 • Dokumentlistan - databas för dokumenttyper

  Inom Region Skånes Hälso- och sjukvård har vi identifierat över 2500 olika dokument som ska skannas till patientjournalen, en ökning med ca 1700 dokument sedan början av 2012.

  Regionarkivet samordnar alla dessa dokument i en gemensam dokumentlista med syfte att organisera och sortera dokumenten till skånegemensamma dokumenttyper.

  Enhetlig skanning till alla patientjournaler leder till en ökad patientsäkerhet.

  Dokumentlistan i Skåne

  Vårdrelaterade handlingar

  Instruktionen för bevarande och gallring av vårdrelaterade handlingar är gemensam inom Region Skåne. I huvudsak ingår de vårdrelaterade handlingar som ska ingå i en patientjournal, och huruvida de ska gallras eller bevaras.

  Instruktion för bevarande och gallring av vårdrelaterade handlingar

 • Comprima - manual och mappstruktur
 • Skanning av äldre pappersjournaler

  Pappersjournaler som levererats till Regionarkivet kan skannas in i Comprima – "skanning på begäran".

  Skanning på begäran

  Beställande klinik kan välja om man vill ha journalen inskannad eller om man vill låna den.

  Väljer man att få journalen inskannad kommer följande dokumenttyper att användas:

  • Anestesi
  • Journalblad
  • Operationshandlingar
  • Provsvar/PAD/Cytologi
  • Läkemedel/Ordination
  • Röntgen
  • Foto
  • Äldre pappersjournal (här kommer alla "övriga" dokument att ligga)

  Beställ äldre pappersjournal

  Privata vårdgivare

  Vid behov av äldre pappersjournaler som finns på Regionarkivet, kan dessa beställas från Journal- och arkivservice.

  Beställ äldre pappersjournal

Frågor och svar

 • Hur sker hanteringen av dokumenten?

  Dokumenten ska vara sorterade, rensade och gallrade innan leverans till skanning. På skanningcentralen indexeras dokumenten och skannas in. Därefter behålls papperskopior i sju dagar, varefter de destrueras.

 • Hur snabbt kan jag få mina dokument skannade?

  På de flesta ställen går transporten 2-3 ggr/dag och senast nästa morgon har vi era dokument. För prioriterade dokument, dvs. dokument som snabbt behövs tillgängliga för att patienten ska kunna behandlas sker skanning snarast vid ankomst, dock senast inom 4 timmar från det att dokumentet anlänt till skanningcentralen (inom ordinarie arbetstider). Dokument som inte är prioriterade skannas inom 3 dagar.

 • Vad är Comprima?

  Comprima är den Skånegemensamma skanningplattformen som finns för patientrelaterade vårddokument. Comprima är ett stödsystem som är kopplat till huvudjournalsystemet Melior.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter