Journalskanning

Kontaktuppgifter och regelverk för Regionarkivets skanningsverksamhet. Här hittar du också vanliga frågor och svar om journalskanning.

Skanningcentraler

Instruktioner och regelverk

Frågor och svar

  • Dokumenten ska vara sorterade, rensade och gallrade innan leverans till skanning. På skanningcentralen indexeras dokumenten och skannas in. Därefter behålls papperskopior i sju dagar, varefter de destrueras.

  • På de flesta ställen går transporten 2-3 ggr/dag och senast nästa morgon har vi era dokument. För prioriterade dokument, dvs. dokument som snabbt behövs tillgängliga för att patienten ska kunna behandlas sker skanning snarast vid ankomst, dock senast inom 4 timmar från det att dokumentet anlänt till skanningcentralen (inom ordinarie arbetstider). Dokument som inte är prioriterade skannas inom 3 dagar.

  • I slutet av 2018 gjorde vi en Nöjd Kund Index (NKI) mätning kring ett antal faktorer gällande skanning av journaldokument. Denna NKI är en uppföljning av en tidigare mätning från 2015 som gjordes efter att skanningprojektet övergått till ordinarie drift (2014).

    NKI-mätningen 
    I samband med mätningen fick vi ett antal frågor som redovisas i slutet av dokumentet. Ta gärna del av dessa, det är kanske något du också funderat på?

  • Comprima är den Skånegemensamma skanningplattformen som finns för patientrelaterade vårddokument. Comprima är ett stödsystem som är kopplat till huvudjournalsystemet Melior.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.