Journalskanning

Verksamhet skannar in patientjournaler till Comprima som är sammankopplat med journalsystemet Melior. Här hittar du kontaktuppgifter till Skånes fyra skanningscentraler och regelverk för skanning samt vanliga frågor och svar om journalskanning.

Skanningcentraler

 • Skanningcentralen (Folktandvårdshuset)
  S:A Stenbocksgatan 79, Våning 4, Helsingborg

  Kontakt

  Telefon 042-406 13 13
  E-post skanninghbg@skane.se

  Telefontid

  Måndag - Fredag 07.30 - 16.00 

  Koordinator

  Hänvisar till enhetschefen för enheten för skanning och till koordinatorerna för Kristianstad, Lund och Malmö

   

   

   

   

 • Skanningcentralen 
  Axel Kleimersväg 2, Våning 3, Kristianstad

  Kontakt

  Telefon 044-309 27 45
  E-post skanningkstad@skane.se

  Telefontid

  Måndag - Fredag 07.30 - 16.00 

  Koordinator Britt-Marie Jönsson

  Telefon 044-309 27 46
  E-post Britt-Marie.I.Jonsson@skane.se

 • Regionarkivet, Skanningen
  Gastelyckan, Lund

  Kontakt

  Telefon 046-755 00 60
  E-post skanninglund@skane.se

  Telefontid

  Måndag - Fredag 07.30 - 16.00 

  Koordinator Åsa Clarensius

  Telefon 046-755 00 66
  E-post Asa.Clarensius@skane.se

 • Regionarkivet, Skanningen
  SUS Malmö

  Kontakt

  Telefon 040-33 18 62
  E-post skanningmalmo@skane.se

  Telefontid

  Måndag - Fredag 07.30 - 16.00 

  Koordinator Christine Johannesson

  Telefon 046-755 00 89
  E-post Christine.Johannesson@skane.se

Instruktioner och regelverk

Frågor och svar

 • Dokumenten ska vara sorterade, rensade och gallrade innan leverans till skanning. På skanningcentralen indexeras dokumenten och skannas in. Därefter behålls papperskopior i sju dagar, varefter de destrueras.

 • På de flesta ställen går transporten 2-3 ggr/dag och senast nästa morgon har vi era dokument.

  För prioriterade dokument, dvs. dokument som snabbt behövs tillgängliga för att patienten ska kunna behandlas sker skanning snarast vid ankomst, dock senast inom 4 timmar från det att dokumentet anlänt till skanningcentralen (inom ordinarie arbetstider).

  Dokument som inte är prioriterade skannas inom 3 dagar.

 • För att få reda på vad vårdenheterna tycker om journalskanningen av patientjournalerna skickas det var fjärde år ut en Nöjd Kund Index (NKI), där de får svara på frågor om hur nöjda de är med journalskanningen i dagsläget. Vårdenheterna har även möjlighet att ge förslag inom vilka områden journalskanningen kan förbättra sig. 

  Enheterna kan även ställa fria frågor om journalskanning och dess arbete. När frågorna har blivit besvarade skickas sedan en sammanställning av resultatet och svar på frågorna ut till verksamheterna. 

  Den senaste NKI undersökningen utfördes 2022 och har dessförinnan utförts 2015 och 2018.  

 • Comprima är den Skånegemensamma skanningplattformen som finns för patientrelaterade vårddokument. Comprima är ett stödsystem som är kopplat till huvudjournalsystemet Melior.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.