Herpesvirusinfektion i munhålan

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Herpesvirusinfektion
  valaciklovir valaciklovir

Terapiråd

I de flesta fall behövs ingen annan behandling än att badda krustor som uppkommer på läpparna med tvål, vatten och eventuellt alsollösning.

Bedövande Lidokain pasta kan användas vid behov mot lokal smärta. Utöver detta bör patienten i möjligaste mån eliminera kända utlösande faktorer som till exempel UV-ljus genom att använda solskyddsfaktor vid solexponering

I svåra fall med frekventa besvärande recidiv där stora ansträngningar gjorts för att eliminera utlösande faktorer kan i utvalda fall peroral behandling, med valaciklovir, som sätts in redan vid prodromalsymtom, övervägas.

Rekommendation

Lokal behandling av labial herpesinfektion med aciklovir, penciklovir eller aciklovir/hydrokortison har endast marginell effekt på läkningstid och utveckling av blåsor till sår. Inga lokala behandlingsmedel har därför tagits med i rekommendationerna. I svåra fall kan valaciklovir rekommenderas.

Att beakta vid behandling

Lokalbehandling med penciklovirkräm 1 %, aciklovirkräm 5 % och en kräm med en kombination av aciklovir och hydrokortison har ytterst marginell effekt på läkningstiden (< ½ dygns tidigare läkning av lesioner) varför de inte rekommenderas.

Samtliga har en nedre åldersgräns på 12 år, och vid kombinationen aciklovir och hydrokortison avrådes gravida, ammande samt personer med nedsatt immunförsvar.

Bältros, AKO Skåne-riktlinje för primärvården

Herpes simplex, AKO Skåne-riktlinje för primärvården

Herpes zoster oftalmicus, AKO Skåne-riktlinje för primärvården

Vattkoppor, AKO Skåne-riktlinje för primärvården

  1. Arain N, Paravastu SC, Arain MA. Effectiveness of topical corticosteroids in addition to antiviral therapy in the management of recurrent herpes labialis: a systematic review and meta-analysis. BMC Infect Dis. 2015 Feb 21;15:82.
  2. Chi CC1, Wang SH, Delamere FM, Wojnarowska F, Peters MC, Kanjirath PP. Interventions for prevention of herpes simplex labialis (cold sores on
    the lips). Cochrane Database Syst Rev. 2015 Aug 7;8:CD010095.
  3. Harmenberg J, Arlander E, Aoki F, Bring J, Darpö B, Levin MJ, Tyring S, Spruance SL; ME-609 Study Group. Early treatment of cold sores with topical ME-609 decreases the frequency of ulcerative lesions: a randomized, double-blind, placebo-controlled, patient-initiated clinical trial. J Am Acad Dermatol. 2011 Apr;64(4):696.e1-11.

Publicerat: 2023-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.