Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Forensisk omvårdnad

Information om obduktion, rättsmedicinsk undersökning samt rutiner kring dödsfall vid trauma.

Dödsfall genom trauma

Samtliga dödsfall till följd av trauma ska följas upp. Patienterna identifieras antingen via registerutdrag ur SweTrau eller via befintligt avvikelsesystem på respektive enhet.

Den lokala traumaorganisationen följer upp händelsen. 

Forensisk omvårdnad

Vid oklarheter kontakta rättsmedicin på telefonnummer 010-483 49 00 eller lokalt polisbefäl.

Beslut om rättsmedicinsk undersökning fattas alltid av polismyndighet, allmän åklagare eller allmän domstol. Polisen ansvarar då även för att informera anhöriga om att visning av den avlidne inte kan ske förrän i ett senare skede.  

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.