Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Traumatiska hjärtstopp

Information om handläggning av och orsaker till traumatiskt hjärtstopp.

Traumatiska hjärtstopp har länge klassats som hopplösa fall, där i princip alla insatta åtgärder ansetts som meningslösa. Denna syn har under de senaste åren utmanats allt mer, dels på grund av att överlevnadssiffrorna förbättrats, men också för att kunskapen om vilka åtgärder som ska sättas in i olika typfall ökat. Överlevnaden är inte sämre än för kardiellt betingade hjärtstopp.

Tillvägagångssätt

Hjärtstopp som sker i samband med trauma larmas ut som Trauma Nivå 1-larm. Medicinjour kan komma att kallas till akutrummet, men detta ska då ske efter beslut av teamledaren.

Traumatiskt hjärtstopp har ett antal olika geneser, där behandlingarna delvis skiljer sig åt. En mycket kort och koncis anamnes från ambulanspersonalen, helst innan ankomst, är av stort värde för handläggningen. Defibrillator ska alltid kopplas och används om defibrillerbar rytm uppträder.

Vid uppenbar penetrerande bröstkorgsskada och cirkulations-stillestånd på mindre än 15 minuter ska omedelbar thorakotomi starkt övervägas.

Traumamottagande

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.