Traumatiska hjärtstopp

Information om handläggning av och orsaker till traumatiskt hjärtstopp.

Traumatiska hjärtstopp har länge klassats som hopplösa fall, där i princip alla insatta åtgärder ansetts som meningslösa. Denna syn har under de senaste åren utmanats allt mer, dels på grund av att överlevnadssiffrorna förbättrats, men också för att kunskapen om vilka åtgärder som ska sättas in i olika typfall ökat. Överlevnaden är inte sämre än för kardiellt betingade hjärtstopp.

Tillvägagångssätt

Hjärtstopp som sker i samband med trauma larmas ut som Trauma Nivå 1-larm. Medicinjour kan komma att kallas till akutrummet, men detta ska då ske efter beslut av teamledaren.

Traumatiskt hjärtstopp har ett antal olika geneser, där behandlingarna delvis skiljer sig åt. En mycket kort och koncis anamnes från ambulanspersonalen, helst innan ankomst, är av stort värde för handläggningen. Defibrillator ska alltid kopplas och används om defibrillerbar rytm uppträder.

Vid uppenbar penetrerande bröstkorgsskada och cirkulations-stillestånd på mindre än 15 minuter ska omedelbar thorakotomi starkt övervägas.

Traumamottagande

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter