Ärendehantering

Region Skånes ärendehanteringssystem för IT, Ritz, finns en förenklad självservicesida som gör det möjligt att registrera nya ärenden samt följa upp dina redan registrerade ärenden. Du måste vara inloggad via RSVPN eller VDI för att tjänsten skall fungera.

Denna funktion är endast ett komplement och du har alltid möjligheten att istället ringa Region Skånes servicedesk på 077-67 30 000.

Instruktioner för självservice (pdf) 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter