Transport

Information om hur du packar prover på rätt sätt inför transport för att analysresultatet ska bli korrekt.
  1. Ledtiden för ett prov påverkar provets kvalitet och är den totala tiden från provtagning till ett erhållet svar. Därför rekommenderar laboratoriemedicin att primärvården beställer två hämtningar av prover varje dag och att den sista hämtningen sker efter det att sista provet är taget.
  2. Packa provet korrekt inför transport. Vissa prover ska transporteras enligt särskilda anvisningar - se respektive analys i Analysportalen.
  3. Röd tejpremsa på utsidan av transportboxen/behållaren betyder att den är tom. Ta bort tejpen när proverna packas för transport.

Transport av prover till Folkhälsomyndigheten

Vid behov av akut transport, det vill säga leverans samma dag, kontakta Laboratoriemedicin Bas på din ort. För telefonnummer se Kontakt och Öppettider.

Kontakt och Öppettider

Packa prover för transport

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.