Transport

Information om hur du packar prover på rätt sätt inför transport för att analysresultatet ska bli korrekt.
  1. Ledtiden för ett prov påverkar provets kvalitet och den totala tiden från provtagning till ett erhållet svar. Därför rekommenderar laboratoriemedicin att primärvården beställer två hämtningar av prover varje dag.
  2. Det är viktigt att provet packas korrekt inför transport. Vissa prover med misstänkt smittförande material ska transporteras enligt särskilda anvisningar - se respektive analys i Analysportalen.
  3. Röd tejpremsa på utsidan av transportboxen/behållaren betyder att den är tom. Ta bort tejpen när proverna packas för transport.

Extra rutin på grund av covid-19

  • Använd handskar vid packning och uppackning av boxarna
  • Byt och ta rena handskar innan du stänger boxen
  • Sprita handtagen på boxen

Packa prover för transport

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.