Kultur och hälsa

Primärvården i Region Skåne har arbetat med kultur- och hälsoområden sedan början på 2019, ett tvärfackligt fält som länkar humanistisk och hälsovetenskaplig forskning- och praktik. Men detta område är inte nytt i Region Skåne, som redan 2003 började använda konst och kultur för förbättring av hälsan.

Kultur- och hälsofältet bygger på en helhetssyn - en modell som grundas på inkludering av sjukdom och hälsa i ett komplext sammanhang där biologiska, individuella, sociala, kulturella, strukturella och historiska dimensioner sammanflätas. Det handlar bland annat om att stärka de interna resurserna som redan finns hos individen.

Den internationella forskningen visar att deltagande i konst- och kulturaktivitet kan ha olika hälsofördelar båda för den fysiska och den psykiska hälsan. Världshälsoorganisationen (WHO) har i en rapport samlat ihop ett stort antal forskningsstudier som visar hur detta område påverkar på en bred yta. Jämfört med förebyggande och prevention visade resultaten bland annat hur konst- och kulturaktivitet kan påverkar de sociala determinanterna för hälsan, uppmuntra hälsofrämjande beteenden, hjälp för att förebygga ohälsa och vara ett stöd i vården.

Vi önskar att patienter i Primärvården kan få tillgång till kreativa aktiviteter som stimulera och påverka individen på ett positivt sätt och våra visioner är att kunna:

  • skapa en kultur i Primärvården där konst- och kulturaktiviteter anses som en naturlig del av vården
  • skapa en bred förståelse inom Primärvården hur deltagande i konst- och kulturaktivitet kan förbättra hälsan inom olika perspektiv
  • implementera konst- och kulturaktivitet och driva forskningsprojekt i Primärvården
  • skapa plattform för tvärfackliga samarbeten, regionalt, nationellt och internationellt

För mer information om vetenskapligt arbete inom kultur- och hälsoområden, hänvisas till Nordic Journal of Arts, Culture and Health som är en ‘open access’ tidning med fokus på den tvärfackliga vetenskapen. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.