Forskning

Verksamheter som arbetar med forskning och utveckling inom Region Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter