Läkare

Sjukskrivning ses ofta som något svårt, krångligt och tidskrävande. Men det behöver inte vara så. Med bra rutiner, tid, kunskap och rätt prioriteringar blir arbetet med sjukskrivning lättare och inte en belastning för dig som är läkare.

Sätt dig in din arbetsplats sjukskrivningspolicy. Ta initiativet till att skriva en om din arbetsplats inte redan har en sådan. Det är verksamhets-
chefen som ansvarar för policyn, men den skrivs oftast tillsammans med rehabiliteringskoordinator och försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare.

Använd Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd (FMB) för olika diagnoser som stöd när du skriver intyg för sjukskrivning.

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd (roi.socialstyrelsen.se)

Glöm inte arbetsgivarens betydelse för patientens möjlighet att komma tillbaka till arbetet. Var inte rädd för att själv ta kontakt med arbetsgivaren. Ta hjälp av din rehabiliteringskoordinator!

Använd genushanden för att bli uppmärksam på omotiverade skillnader i män respektive kvinnors sjukskrivning.

Genushanden (mediaflow.com)

Försäkringsmedicinsk sakkunnig läkare

Som försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare har du kunskap om socialförsäkringens regelverk och betydelse i ett samhällsperspektiv. Du ska också ha kunskap i praktisk försäkringsmedicin och kunna ge stöd till kollegor i bland annat sjukskrivningsärenden. För sjukskrivande vårdenheter i Region Skåne är det ett krav att ha en sakkunnig läkare i försäkringsmedicin.

Så blir du försäkringsmedicinsk sakkunnig läkare

Utbildningen består av två delar. En heldagsauskultation på Försäkringskassan samt en utbildningsdag i försäkringsmedicin som anordnad av HR på Koncernkontoret. Utbildningarna hittar du i utbildningskalendern. Auskultationerna under våren är fulltecknade. Nya tillfällen kommer att erbjudas hösten 2024. Håll utkik i utbildningskalendern.

Ekonomisk ersättning vid utbildning

Vårdenheten får 20 000 kronor i ersättning för de dagar som läkaren har utbildat sig. Observera att läkaren måste ha deltagit båda dagarna för att ersättning ska utgå. Arbetsplatsen fakturerar Koncernkontoret när läkaren har gått färdigt utbildningen.

Dialogmöten

Varje termin anordnar Region Skåne dialogmöten för rehabiliterings-koordinatorer, försäkringsmedicinskt sakkunniga läkare och chefer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.