Läkare

Sjukskrivningsuppdraget ingår i hälso- och sjukvårdens patientansvar och ingår i verksamhetsuppdraget för sjukskrivande enheter.

Försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare

I nu gällande förvaltningsuppdrag samt ackrediteringsvillkor för vårdcentral i hälsoval Skåne finns krav på utsedd försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare.

För att vara försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare i Skåne krävs dels att man deltar vid heldagsauskultation på Försäkringskassan, dels att man deltar vid inom lämplig specialitet utbildningsdag anordnad av HR koncernkontoret. Det är först när man deltagit i båda arrangemangen som man är försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare.

Som försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare ska man ha kunskap om socialförsäkringens regelverk och socialförsäkringens betydelse i ett samhällsperspektiv. Man ska också ha kunskap i praktisk försäkringsmedicin och ska kunna ge stöd till kollegor i sjukskrivningsärenden.

När man deltagit vid två utbildningstillfällen (en auskultationsdag på FK och en inom lämplig specialitet utbildningsdag anordnad av HR koncernkontoret) är man försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare.

Ekonomisk ersättning vid utbildning

Enheten får (genom fakturering) 20.000 kronor som stilleståndsersättning för de dagar läkaren utbildat sig. OBS! Man måste delta båda dagarna för att kunna få stilleståndsersättning. Deltar man endast en av dagarna är utgår ingen ekonomisk ersättning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.