Läkare

Sjukskrivningsuppdraget ingår i hälso- och sjukvårdens patientansvar och ingår i verksamhetsuppdraget för sjukskrivande enheter.

Tillfällig rutin gällande hantering av läkarintyg med anledning av Covid-19

För dig som är sjukskrivande läkare finns ett förtydligande gällande läkarintyg med anledning av covid-19.

Ersättning till riskgrupper

I samband med ansökan om viss förebyggande sjukpenning eller viss smittbärarpenning behöver Försäkringskassan tillgång till ett läkarintyg som tydliggör att den sökande eller dennes närstående tillhör riskgrupp.

För att de personer som ansöker om dessa ersättningar, och som är berättigade, ska kunna få ersättning inom rimlig tid är det viktigt att läkarintyget tydligt visar kopplingen till någon av de riskgrupper som pekats ut av Socialstyrelsen och som återges i förordningen.

Det har inte tagits fram något nytt läkarintyg för dessa ersättningar så det intyg som ska användas är läkarintyg för sjukpenning 7263.

Ersättningen gäller från den 1 juli för personer som ingår i en riskgrupp och riskerar att bli allvarligt sjuk.

Försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare

I nu gällande förvaltningsuppdrag samt ackrediteringsvillkor för vårdcentral i hälsoval Skåne finns krav på utsedd försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare.

För att vara försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare i Skåne krävs dels att man deltar vid heldagsauskultation på Försäkringskassan, dels att man deltar vid inom lämplig specialitet utbildningsdag anordnad av HR koncernkontoret. Det är först när man deltagit i båda arrangemangen som man är försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare.

Som försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare ska man ha kunskap om socialförsäkringens regelverk och socialförsäkringens betydelse i ett samhällsperspektiv. Man ska också ha kunskap i praktisk försäkringsmedicin och ska kunna ge stöd till kollegor i sjukskrivningsärenden.

När man deltagit vid två utbildningstillfällen (en auskultationsdag på FK och en inom lämplig specialitet utbildningsdag anordnad av HR koncernkontoret) är man försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare.

Ekonomisk ersättning vid utbildning

Enheten får (genom fakturering) 20.000 kronor som stilleståndsersättning för de dagar läkaren utbildat sig. OBS! Man måste delta båda dagarna för att kunna få stilleståndsersättning. Deltar man endast en av dagarna är utgår ingen ekonomisk ersättning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.