Läkare

Sjukskrivningsuppdraget ingår i hälso- och sjukvårdens patientansvar och ingår i verksamhetsuppdraget för sjukskrivande enheter.

Tillfällig rutin gällande hantering av läkarintyg med anledning av Covid-19

För dig som är sjukskrivande läkare finns ett förtydlignade gällande läkarintyg med anledning av covid-19.

Förtydligande gällande hantering av läkarintyg med anledning av Covid-19 (pdf)

Försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare

I nu gällande förvaltningsuppdrag samt ackrediteringsvillkor för vårdcentral i hälsoval Skåne finns krav på utsedd försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare.

För att vara försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare i Skåne krävs dels att man deltar vid heldagsauskultation på Försäkringskassan, dels att man deltar vid inom lämplig specialitet utbildningsdag anordnad av HR koncernkontoret. Det är först när man deltagit i båda arrangemangen som man är försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare.

Som försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare ska man ha kunskap om socialförsäkringens regelverk och socialförsäkringens betydelse i ett samhällsperspektiv. Man ska också ha kunskap i praktisk försäkringsmedicin och ska kunna ge stöd till kollegor i sjukskrivningsärenden.

När man deltagit vid två utbildningstillfällen (en auskultationsdag på FK och en inom lämplig specialitet utbildningsdag anordnad av HR koncernkontoret) är man försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare.

Ekonomisk ersättning vid utbildning

Enheten får (genom fakturering) 20.000 kronor som stilleståndsersättning för de dagar läkaren utbildat sig. OBS! Man måste delta båda dagarna för att kunna få stilleståndsersättning. Deltar man endast en av dagarna är utgår ingen ekonomisk ersättning.

Handledning on-line i Försäkringsmedicin, för ST-läkare i allmänmedicin

Handledning on-line i Försäkringsmedicin, för ST-läkare i psykiatri

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter