Urogenitala atrofisymtom

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Lokal östrogenbehandling
  estriol Ovesterin vaginalkräm och vagitorier
  estradiol Oestring, vaginalinlägg

Terapiråd

Vid atrofiska besvär i slidan och urinvägarna bör lokal behandling ges frikostigt. Flera vaginala beredningar är receptfria. Atrofiska slemhinnor kan påverka sexuallivet och ger en ökad risk för urinvägsinfektioner.

Upprepade urinvägsinfektioner kan behandlas profylaktiskt med lokal östrogenterapi.
Positiv effekt vid trängningsinkontinens anses visad, men vid ren ansträngningsinkontinens är den mindre säker.

I första hand ska lokal behandling ges. Effekten på slemhinnan av lokal östrogen behandling överträffar mångfaldigt effekten av oral behandling. Dessutom undviks risken för oönskade systemeffekter på framförallt livmoder och bröst.

Behandling för vuxna

Med på listan för lokalbehandling finns:

  • estriol (Ovesterin vagitorier och vaginalkräm)
  • estradiol (Oestring vaginalinlägg/silikonring)

Enbart ovanstående preparat ingår i läkemedelsförmånen.
Av miljöskäl ska ringen efter användning lämnas för destruktion till apoteket, vilket även gäller övriga läkemedel som inte kommit till användning. 

Vagifem vaginaltablett, som innehåller estradiol, är ett annat preparat vid urogenitala atrofisymtom. Vagidonna och Vagirux är likvärdiga preparat som innehåller flergångsapplikator i förpackningen. 

Vaginalslemhinnan är mycket känslig för lokal behandling med östrogen även vid mycket låga doser varför ytterligare preparat att nämna är Blissel (gel) och Estrokad (vagitorium).

Prasteron (Intrarosa) är ett nytt preparat registrerat för behandling av atrofisymtom hos postmenopausala kvinnor. 

Behandling vid samsjuklighet

Lokalbehandling vid bröstcancer

Lokal vaginal östrogenbehandling med lågpotenta estriolpreparat (Blissel, Estrokad) kan ges till patienter tidigare behandlade för bröstcancer och vid pågående tamoxifenbehandling när symtomlindrande behandling med hormonfria preparat har visat sig ineffektiv.

Blissel kan övervägas till patienter med pågående behandling med aromatashämmare som adjuvant terapi. Till dessa kan dessutom den hormonfria fuktgivande gelen Replens förskrivas med rabatt.

Referenser Gynekologi

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.