Dödsfallshantering

Regler och rutiner för dödsfallshantering inom och utanför vårdinrättning. Obduktion är stängd tills vidare. Detta gäller alla avlidna utom vid misstänkt prionsjukdom.

Regler och rutiner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter