Dödsfallshantering

Regler och rutiner för dödsfallshantering inom och utanför vårdinrättning.

Regler och rutiner

 • Visning av avliden görs i anslutning till dödsfallet och ska i första hand ske på akutmottagning, vårdavdelning, eller på boende där den avlidne vistats.

  Visning när den avlidna finns på bårhuset

  Om anhöriga vill ha en visning av avliden, efter transport till bårhus, men innan man bestämt begravningsentreprenör, ta kontakt med det aktuella bårhuset. 

  Region Skånes bårhus

  Vid visning finns möjlighet till samtalsstöd. Finns önskemål om detta, ta kontakt med bårhuset.  

  Visningar under helger eller kvällar 

  Visningar under helger eller kvällar genomförs i endast vid speciella situationer.

  För bokning av visning samt som stöd under visningen, ring Beställningscentralen för att komma i kontakt med entreprenör som utför visningen.

  Telefonnummer till Beställningscentralen: 046-275 29 00.

 • Oavsett var dödsfallet har skett ska blanketten bårhusmeddelande fyllas i.

  Bårhusmeddelande (pdf)

 • Region Skånes bårhus omhändertar avlidna från såväl sjukhus som primärvård och övriga upptagningsområdet inom Skåne. 

  Genom enhetliga och tydliga riktlinjer är målet att vården ska utföras på lika villkor, med respekt för den enskilda människan.

  I handboken finns regionala rutiner för att hantera dödsfall som sker utanför sjukhus eller annan vårdinrättning.

  Denna utgåva är reviderad i oktober 2019. Informationen om vart dödsbevis ska skickas är uppdaterad i januari 2020.

 • Klinisk obduktion och uttag av implantat 

  En obduktion innebär att en läkare gör en noggrann undersökning av en avliden människas kropp. Undersökningen görs för att få veta mer om vad som orsakade döden. Syftet är också att söka efter någon underliggande sjukdom som kan ha orsakat döden, eller att bekräfta en misstänkt sjukdom. En obduktion görs inte av alla som avlider, utan bara efter vissa dödsfall.

  Obduktion (1177.se)

  Remiss Obduktion ska medfölja den avlidne

  Remiss obduktion (pdf)

  Praktisk information om förberedelse inför obduktion och uttag av implantat

  Beslut för obduktion bör ske snarast efter dödsdatumet för bäst obduktionsresultat. Om besked inte har inkommit inom tre dagar så har bårhusen som rutin att lämna ut kroppen till begravning efter tre dagar. Vid väntan på besked från tex anhöriga där obduktion ändå är önskvärd- kontakta bårhuset så att tiden kan förlängas.

  Kontaktuppgifter bårhuset

  Remisser som skickas i efterhand ska mejlas via säker e-post till: Obduktion.LundDL@skane.se

  Ansvarig remittent ansvarar för att obduktionsresultatet lämnas ut till anhöriga, efter menprövning. Obduktionsresultat lämnas inte ut till anhörig från Klinisk Patologi eller obduktionsavdelningen.

  Klinisk obduktion foster/barn

  Det finns två olika remisser att använda:

  Remiss obduktion foster barn

  Vid obduktion av foster eller barn ska blanketten, Remiss obduktion foster barn, användas. Skicka remiss tillsammans med foster/barn med betald transport som beställs via Beställningscentralen till Obduktion, Lund.

  Kontaktuppgifter transport av avliden

  Denna används vid undersökning av Klinisk patologi.
  Skicka remiss patologi placenta tillsammans med placenta till ortens laboratorium för Klinisk patologi, som förmedlar vidare till Klinisk patologi i Lund.

  Remiss patologi placenta (pdf)

  Vid de tillfällen då foster/barn ska obduceras kan placenta skickas med i samma transport till obduktionsavdelningen. Fyll då i både remiss obduktion och remiss patologi placenta. Fostret/barnet ska vara ID-märkt med ID-band av plast innan avfärd från KK till Klinisk patologi.

  Neuropatologisk obduktion

  För diagnostik av prionsjukdomar, (Creutzfeldt-Jacobs sjukdom, CJD) undersöks endast hjärnvävnaden. För obduktion ska obduktionsenheten kontaktas minst ett dygn i förväg. För all övrig neuropatologisk undersökning, ange detta på remissen.

  Beställning, märkning och transport (analysportalen.labmedicin.skane)

  Rättsmedicinsk undersökning

  Rättsmedicin handlar oftast om att hitta dödsorsaken när en människa avlidit oväntat eller som polisen bedömer på ett onaturligt sätt. För att få experthjälp att reda ut vad som hänt kan polis och åklagare vända sig till specialister i rättsmedicin. Polisen (dödsfallshandläggare i respektive kommun) fattar beslut om rättsmedicinsk undersökning.

  Vävnadsdonation

  Tillvaratagandet av vävnader från avlidna utgör en viktig del i processen att hjälpa människor till ett drägligare liv. Vävnadsdonation från avlidna hittar du på Rättsmedicinalverkets webbplats.

  Rättsmedicinalverket riktlinjer vid organdonation (rmv.se)

  Vävnadsbanken 

  Vävnadsbanken tillhandahåller humana vävnader framför allt för transplantationsändamål men kan också tillhandahålla vävnader för annat medicinskt ändamål. 

  På Vävnadsbanken tillvaratar man hjärtklaffar, hornhinnor, hud och hörselben från avlidna som givit sitt samtycke till vävnadsdonation.

  Du hittar samlad information om vävnadsbanken, som bland annat regler för handläggande av vävnadsdonation på Vävnadsbankens webbplats.

  Vävnadsbanken (vard.skane.se)

 • Region Skånes bårhus omhändertar avlidna från såväl sjukhus som primärvård och övriga upptagningsområdet inom Skåne. 

  Transport av avliden från vårdinrättning

  Transport av avliden från vårdinrättning beställer du via transportorganisationen på respektive sjukhus.

  Kontaktuppgifter till transportorganisationen

  Övriga transporter

  För transport av avliden från kommun, privata eller eget boende kontaktar du önskad begravningsbyrå eller Beställningscentralen, telefonnummer: 046-275 29 00

  Vid transport till rättsmedicinsk obduktion ansvarar polismyndigheten för transporten.

 • Öppettider

  Du kan komma i kontakt med Region Skånes bårhus vardagar mellan klockan 07.00-15.30. 

  Telefonnummer

  • Helsingborg: 042-406 19 76
  • Hässleholm: 0451-29 87 14
  • Kristianstad: 044-309 19 85
  • Landskrona: 0418-454392
  • Lund:  046-17 34 20
  • Malmö: 040-33 68 34
  • Trelleborg: 0410-554 74
  • Ystad: 0411-99 56 29
  • Ängelholm: 0431-817 00

  Tillsynsansvaret för Region Skånes bårhus är delegerat till Regionservice.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.