Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Nutritionsbedömning

Ett gott nutritionsstatus är en förutsättning för god livskvalitet och för att medicinsk behandling ska få optimal effekt. I samband med sjukdom kan behovet av näringsämnen öka, samtidigt som förmågan att äta eller tillgodogöra sig näring kan minska.

Otillräckligt eller felaktigt näringsintag kan leda till undernäring, vilket är förenat med en ökad komplikationsrisk i samband med vård och behandling. Hos barn med undernäring ökar också risken för påverkan på längdtillväxt och kognitiv utveckling.

Rekommendationer

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!