Enteral nutrition

Enteral nutrition kan användas när intaget per oralt inte räcker för att tillgodose energi-, närings- och vätskebehovet.

Indikationen för enteral nutrition är bristande energi- och näringsintag under en period som beräknas överstiga en vecka, och där den medicinska bedömningen talar för att nutritionsbehandling kan förbättra situationen och öka patientens livskvalitet.

Vårdprogrammet ska, som ett komplement till Vårdhandboken, ge förutsättningar för ett patientsäkert, effektivt och kunskapsbaserat omhändertagande samt tydlig ansvarsfördelning mellan vårdnivåer och professioner.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter