Enteral nutrition

Enteral nutrition kan användas när intaget per oralt inte räcker för att tillgodose energi-, närings- och vätskebehovet.

Indikationen för enteral nutrition är bristande energi- och näringsintag under en period som beräknas överstiga en vecka, och där den medicinska bedömningen talar för att nutritionsbehandling kan förbättra situationen och öka patientens livskvalitet.

Vårdprogrammet ska, som ett komplement till Vårdhandboken, ge förutsättningar för ett patientsäkert, effektivt och kunskapsbaserat omhändertagande samt tydlig ansvarsfördelning mellan vårdnivåer och professioner.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.