Felsökning vid fel av sändning – EKG från extern vårdenhet

En detaljerad beskrivning av felsökning vid tillfällen då externa vårdgivare ej kan skicka in/sända EKG till Region Skåne/MUSE EKG-databas.

Observera att felsökningskedjan gäller vid fel vid sändning av EKG på extern vårdenhet där det har fungerat tidigare.

 1. Starta om EKG-apparaten och försök igen.
 2. Undersök om EKG-apparaten har kontakt med trådat nätverk.
 3. Ta kontakt med lokal tekniker eller servicerepresentant för support.
 4. För att möjliggöra bästa stöd behöver tekniker följa dessa steg:
  • Tekniker gör en första koll att EKG-utrustning fungerar bra, nätverkskabel är fungerande och väl ansluten i både utrustning och i nätverksuttag i lokalen. Viktigt är att konstatera att felet ej härstammar från apparaten i sig eller apparatens koppling till nätverket.
  • Om allt fungerar anmäler teknikern till Servicedesk via 077-67 30 000 att allt fungerar hos vårdenheten, samt anger DNI numret på 4G Access boxen som är extern vårdgivares kontakt mot Region Skånes. Tänk på att även meddela att felanmälan gäller en privat/extern vårdgivare.
  • Servicedesk ska då kontakta Telia Cygate för felsökning, som i sin tur kontaktar deras tekniker. Accessförbindelsen är en Telia Datanet 4G.
  • Kan inte Cygate lösa problemet kopplas ärendet vidare till Medicintekniska applikationer för fortsatt problemutredning. Ansvarig MT-person för EKG/Muse kontaktas om/när Cygate konstaterat att deras system fungerar. Alternativt samtidigt för gemensam felsökning med Cygate-tekniker på plats hos extern vårdgivare och EKG Systemspecialist uppkopplad mot MUSE EKG-databas för snabbare hantering.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.