Sekretess i hälso- och sjukvården

Här får du svar på frågor om vilka uppgifter som skyddas av sekretess, när du får lämna ut vissa uppgifter och när du måste göra det.

Tystnadsplikt och sekretess i vården

Tystnadsplikt och sekretess inom vården – broschyr (pdf)

Den här broschyren ger dig svar på vad tystnadsplikt och sekretess innebär inom den offentliga vården. Sekretessbestämmelser inom den privata vården regleras i patientsäkerhetslagen.

  • Vilka uppgifter skyddas av sekretess?
  • När får du lämna ut vissa uppgifter och när måste du göra det?
  • Patientens rätt att läsa sin journal
  • Vad innebär inre sekretess?

Sekretess inom hälso- och sjukvården

Sekretess inom hälso- och sjukvården (pdf)

Dokumentet ger dig fördjupad vägledning i hur offentlighets- och sekretesslagen (OSL) ska användas i praktiken. Det beskriver gällande lagstiftning för myndigheter som Region Skåne samt kommuner som bedriver hälso- och sjukvård.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.