Sekretess i hälso- och sjukvården

Här besvaras frågor om om vilka uppgifter om skyddas av sekretess, när du får lämna ut vissa uppgifter och när du måste göra det.

Tystnadsplikt och sekretess i vården

Den här broschyren ger dig svar på vad tystnadsplikt och sekretess innebär inom vården, både den offentliga och privata.

  • Vilka uppgifter skyddas av sekretess?
  • När får du lämna ut vissa uppgifter och när måste du göra det?
  • Patientens rätt att läsa sin journal
  • Vad innebär inre sekretess?

Broschyr - Tystnadsplikt och sekretess inom vården (pdf)

Sekretess inom hälso- och sjukvården

Dokumentet är en promemoria för dig som behöver fördjupad vägledning i hur Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) ska tillämpas.

Sekretess inom hälso- och sjukvården (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter