Obstetrix

Obstetrix är ett system för att kunna följa graviditetsprocessen; från Mödrahälsovårdens kontroller till ultraljudsenhetens undersökningar, förlossnings- och BB-vården samt efterkontroll på Mödrahälsovården.

Obstetrix är ett komplett processtödjande journalsystem. Det stöder också preventiva processen samt cellprovtagning från unga år upp till cellprovens avslut vid 65 års ålder.

Beställning av behörighet

Hur du beställer behörighet till Obstetrix, både som offentlig och privat vårdgivare.

För offentliga vårdgivare

  • Beställning av programmet görs via Ritz. 
  • Användarkonto: beställning av ny eller förändrad behörighet görs via Ritz.

För privata vårdgivare

På sidan finns information om vilka beställningar du ska utföra för att
få åtkomst samt behörighet till Obstetrix.

Obstetrix ska ersättas av Millennium

Våren 2025 inleds arbetet med att byta ut Region Skånes befintliga journalsystem mot Millennium. Det innebär att vi får en gemensam miljö i hela Region Skåne som ska användas av både offentligt och privat driven vård. Arbetet sker inom ramen för programmet Skånes digitala vårdsystem (SDV).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.