Obstetrix

Obstetrix är ett system för att kunna följa graviditetsprocessen; från Mödrahälsovårdens kontroller till ultraljudsenhetens undersökningar, förlossnings- och BB-vården samt efterkontroll på Mödrahälsovården.

Obstetrix är ett komplett processtödjande journalsystem. Det stöder också preventiva processen samt cellprovtagning från unga år upp till cellprovens avslut vid 65 års ålder.

Beställning av behörighet

Hur du beställer behörighet till Obstetrix, både som offentlig och privat vårdgivare.

För offentliga vårdgivare

  • Beställning av programmet görs via RITZ. 
  • Användarkonto i Obstetrix: Beställningar eller förändringar av konto i Obstetrix beställs via eKatalog. 

För privata vårdgivare

På sidan finns information om vilka beställningar du ska utföra för att få åtkomst samt behörighet till Obstetrix.

Vid förändring av konto kontakta obstetrix@skane.se. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.