Obstetrix

Obstetrix är ett system för att kunna följa graviditetsprocessen; från Mödrahälsovårdens kontroller till ultraljudsenhetens undersökningar, förlossnings- och BB-vården samt efterkontroll på Mödrahälsovården.

Obstetrix är ett komplett processtödjande journalsystem. Det stöder också preventiva processen samt cellprovtagning från unga år upp till cellprovens avslut vid 65 års ålder.

Beställning av behörighet

Hur du beställer behörighet till Obstetrix, både som offentlig och privat vårdgivare.

För offentliga vårdgivare

  • Beställning av programmet görs via eKatalog. 
  • Användarkonto i Obstetrix: Beställningar eller förändringar av konto i Obstetrix beställs via eKatalog. 

För privata vårdgivare

På sidan finns information om vilka beställningar du ska utföra för att få åtkomst samt behörighet till Obstetrix.

Vid förändring av konto kontakta obstetrix@skane.se. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter