Så utvecklar vi Skånes digitala vårdsystem

Drygt 400 personer är engagerade i införandet av Skånes digitala vårdsystem (SDV). Det handlar om kliniker, tekniker och många andra yrkesroller. Medarbetare kommer från olika förvaltningar, såväl som från privata vårdgivare och leverantören Oracle Health.

I SDV-projektet finns 27 olika arbetsområden, så kallade arbetsströmmar, med inriktning på olika områden och specialiteter, som till exempel medicinsk dokumentation, vårdhygien, läkemedel och akutsjukvård. Här arbetar personer från hela Region Skåne med expertkunskap inom sitt område med att utveckla systemet. 

För att binda samman de olika områdena till en helhet, ett vårdflöde som fungerar från start till mål, finns flödesägare. Flödesägarna kommer från Region Skånes olika förvaltningar.

Vissa frågor kan inte lösas på dessa nivåer och därför finns ett antal olika grupperingar eller expertråd där viktiga frågor kan tas upp. En viktig sådan fråga är till exempel patientsäkerhet, och för dessa frågor finns ett patientsäkerhetsråd.

Olika yrkesgrupper jobbar med SDV

Region Skånes verksamhetschefer insåg tidigt att deras kliniska medarbetare måste vara med i projektet och projektet lånar därför in medarbetare på kontrakt. Deras ordinarie verksamhet får ekonomisk ersättning under tiden som de arbetar i projektet. Vissa jobbar heltid i projektet, andra delar sin tid mellan projektarbete och sitt ordinarie arbete. 

Bland de kliniska medarbetarna finns läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, dietister, fysioterapeuter med flera. De största grupperna är läkare och sjuksköterskor. 

De största grupperna av icke-klinisk personal är systemspecialister, systemansvariga och olika handläggare.

Mer detaljer på sidan SDV i siffror

Patienter och närstående deltar i SDV-projektet

Tillsammans med hälso- och sjukvårdens medarbetare deltar vårdvana patienter och närstående i SDV-projektet. Medarbetarna är vårdexperterna, medan patienterna är erfarenhetsexperterna.

Att ha patienter involverade bidrar till:

  • Att skapa säkrare hälso- och sjukvård
  • Att vården möter patienternas behov och förväntningar

Om patientmedverkan

Utrullningsprojekt

Din organisation har ett utrullningsprojekt som håller i förändringsarbetet och planering för införandet i din verksamhet. Vill du veta fler detaljer för din egen verksamhet kan du kontakta ditt lokala projekt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.