Hjälpmedel

Utprovning, anpassning och uppföljning. Avgifter, bidrag och rekvisition för hjälpmedel samt för respektive ISO-kod.

Utprovning, anpassning och uppföljning

Personer med funktionsnedsättning kan få hjälpmedel efter genomförd behovsbedömning. Patientavgifter utgår för utprovning, anpassning och uppföljning av ett hjälpmedel.

Avgifter, bidrag och rekvisition för hjälpmedel

Inköp av hjälpmedel finansieras på olika sätt. Region Skåne kan betala hela kostnaden för hjälpmedlet eller lämna bidrag till inköpet. Inom vissa hjälpmedelsområden kan patienten få en rekvisition på ett fast maxbelopp för att kunna göra ett så kallat "friare val".

  • Avgifter för hjälpmedel ingår inte i högkostnadsskyddet. Avgifterna är momsfria.
  • Bidrag till eget inköp av hjälpmedel inkluderar moms. Eventuell mellanskillnad inklusive moms betalas av patienten.
  • Friare val av hjälpmedel förekommer inom vissa hjälpmedelsområden, en rekvisition med ett fastställt maximalt belopp, inklusive moms, för inköp av aktuell produkt erhålles. Eventuell mellanskillnad inklusive moms betalas av patienten.  

Avgifter, bidrag och rekvisition för respektive ISO-kod

Information om avgifter, bidrag och rekvisition finns för respektive ISO-kod. Välj aktuell ISO-kod och se rubrik "avgifter, bidrag och rekvisition":

Anvisningar och sortiment

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.