Ortopedteknik

Här hittar du anvisningar för ortopediska hjälpmedel som du som förskrivare är ansvarig för att följa och praktisera. Under rubrik Hjälpmedelssortiment hittar du avtalet för ortopedteknisk verksamhet och hjälpmedel.

Hjälpmedelsguiden Skåne ger vägledning och stöd för förskrivare och annan personal som arbetar med hjälpmedel i Region Skåne eller Skånes kommuner.

Hjälpmedelsguiden Skåne


Nyhet

2020-05-01
Hjälpmedelsanvisningar för ortopedtekniska hjälpmedel har reviderats i samråd med förskrivare. Revideringen beslutades i regionstyrelsen den 23 mars 2020 och träder i kraft från och med 1 maj 2020. Det är mycket viktigt att du tar del av de anvisningar du berörs av, som förskrivare av ortopedtekniska hjälpmedel är du ansvarig för att följa och praktisera de reviderade anvisningarna.
2020-06-16
Ytterligare förtydligande av texten under rubrik "Anvisningar" har gjorts under alla ISO-koder gällande ortoser.


Anvisningar

Sortiment

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter