Ortopedteknik

Här hittar du anvisningar för ortopediska hjälpmedel som du som förskrivare är skyldig att följa. Under rubrik Hjälpmedelssortiment hittar du avtalet för ortopedteknisk verksamhet och hjälpmedel.

Nyheter

2018-03-19
Anvisningarna är förtydligade framförallt när det gäller beskrivning av berörda patientgrupper. Förtydligandet innebär att anvisningarna nu är behovsbaserade istället för diagnostinriktade. Som förskrivare är det viktigt att du läser anvisningen innan du förskriver ett hjälpmedel till patient.

Hjälpmedelsanvisningar

 • Specifika riktlinjer och relaterade länkar

  Ortopedtekniska hjälpmedel kan förskrivas för varaktigt bruk, enligt giltighetstid angiven i förskrivningen, maximalt 5 år. När det av förskrivningen inte framgår någon giltighetstid, gäller den maximalt ett år från utfärdandet.

  Förskrivaren ska i behovsbedömningen ange tydlig patientdiagnos och beskriva problemställning och mål med förskrivningen. Legitimerad ortopedingenjör väljer och anpassar lämpligt hjälpmedel i samråd med patienten.
  I förskrivningen ingår justering och reparationer kostnadsfritt för patient under hjälpmedlets livslängd. Möjligheten att reparera bedöms av ortopedingenjören. Hänsyn tas till om det är ekonomiskt rimligt att reparera eller om ett nytt hjälpmedel ska förskrivas.

  I anvisningarna finns formuleringen ”Patient med kronisk sjukdom med betydande smärtproblematik och/eller risk för tilltagande felställning”. Detta avser till exempel diagnoser som reumatisk sjukdom, tillstånd efter hjärnskada, diabetes med neuropati, Ehler Danlos syndrom.

  Ortopedtekniska hjälpmedel kan inte förskrivas som profylaktiskt skydd vid idrottsutövning.

   

  • Ansvar

   Kostnadsansvar:

   Region Skåne har ansvar för individuellt förskrivna ortopediska hjälpmedel till patienter i alla åldrar.

   Verksamhetschefens ansvar:

   • Verksamhetschef utser förskrivare och ansvarar för att de yrkeskategorier som utses har förskrivningsrätt för aktuellt hjälpmedel.
   • Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan yrkeskategori än den som enligt Hjälpmedelsanvisningar per produktnivå har förskrivningsrätt.
   • Verksamhetschef har ansvar för att utsedda förskrivare har kunskap om förskrivningsprocessen och ska rekommendera nya förskrivare att genomgå Socialstyrelsens webbaserade förskrivarutbildning – förskrivning av hjälpmedel, innan första förskrivning görs.
    Förskrivarutbildning hjälpmedel

   För mer information om ansvar vid förskrivning av medicintekniska produkter:
   Ansvarsfördelning (Hjälpmedelsguiden Skåne)

 • 06 - Ortoser och proteser
  • 06 03 - Spinala ortoser och huvudortoser

   06 03 09 - Thoraco- lumbo- sacrala ortoser
   06 03 12 - Cervikala ortoser

   06 03 09 - Thoraco- lumbo- sacrala ortoser

   Förskrivningsrätt:

   Läkare med specialistkompetens anställd på sjukhus.

   Privatpraktiserande läkare med specialistkompetens som har vårdavtal, enligt lagen om läkarvårdsersättning, samt läkare med specialistkompetens i allmänmedicin ska vid behov förskriva enklare ortopedtekniska hjälpmedel exempelvis mjuka ortoser för bröst/bål och bäcken.
   Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan personal.

   Hjälpmedel:

   Avser ortoser/korsetter som omfattar hela eller delar av bröstkorgen och bålens länd- och bäckenområden.

   Sortiment:

   Ortopedteknisk verksamhet och hjälpmedel - avtal 1101184, prislista samt kontaktinformatio (Avtalskatalogen)

   Anvisning för förskrivning:

   • Kan förskrivas patient med medicinskt behov som inte tillgodoses genom konsumentprodukter.
   • Byte av ortos/korsett på grund av slitage eller storleksändring ingår i förskrivningen, maximalt ett byte per år.
   • I förskrivningen ingår justering och reparationer kostnadsfritt för patient under ortosens livslängd.

   Egenansvar - konsumentprodukter (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Avgift 300 kr/st för patient från och med 20 år. 

   • Patient med kronisk sjukdom med betydande smärtproblematik och/eller risk för tilltagande felställning betalar ingen avgift.
   • Patient som har pågående behandling betalar ingen avgift om hjälpmedlet är att betrakta som behandlingshjälpmedel under en tidsbegränsad läknings- eller behandlingsperiod, exempelvis efter en operation eller rehabilitering efter en skada.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)


    

   06 03 12 - Cervikala ortoser


   Förskrivningsrätt:

   Läkare med specialistkompetens anställd på sjukhus.

   Privatpraktiserande läkare med specialistkompetens som har vårdavtal, enligt lagen om läkarvårdsersättning, samt läkare med specialistkompetens i allmänmedicin kan vid behov förskriva enklare mjuka halskragar till patient under 20 år.

   Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan personal.

   Hjälpmedel:

   Avser cervikala ortoser som omfattar hela eller delar av halsen inklusive leden mellan huvud och ryggrad.

   Sortiment:

   Ortopedteknisk verksamhet och hjälpmedel - avtal 1101184, prislista samt kontaktinformatio (Avtalskatalogen)

   Anvisning för förskrivning:

   Cervikala ortoser med stabiliserande strukturer:

   • Kan förskrivas patient i alla åldrar där behovet inte tillgodoses genom konsumentprodukter.

   Mjuka cervikala ortoser utan stabiliserande strukturer:

   • Kan förskrivas patient upp till 20 år.
   • Kan förskrivas patient från och med 20 år med kronisk sjukdom med betydande smärtproblematik och/eller risk för tilltagande felställning.
    För patient från och med 20 år, med andra tillstånd än de som är beskrivna ovan, är mjuka halskragar ett egenansvar och kan inte förskrivas. Patienten väljer själv var hen vill köpa sin ortos och betalar hela kostnaden för ortosen och utprovningen själv.
   • Vid behov kan två cervikala ortoser förskrivas.

   Egenansvar - konsumentprodukter (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Ingen avgift

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)

  • 06 06 - Övre extremitetsortoser


   06 06 - Övre extremitetsortoser


   Förskrivningsrätt:

   Läkare med specialistkompetens anställd på sjukhus.

   Privatpraktiserande läkare med specialistkompetens som har vårdavtal, enligt lagen om läkarvårdsersättning, samt läkare med specialistkompetens i allmänmedicin ska vid behov förskriva enklare ortopedtekniska hjälpmedel exempelvis mjuka handledsortoser.

   Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan personal.

   Hjälpmedel:

   Avser ortoser med anpassningsbara, stabiliserande strukturer som är utformade för att ändra armarnas strukturella och funktionella egenskaper. Hjälpmedlen kan vara prefabricerade eller individuellt tillverkade för att motsvara speciella funktionella krav.

   Sortiment:

   Ortopedteknisk verksamhet och hjälpmedel - avtal 1101184, prislista samt kontaktinformatio (Avtalskatalogen)

   Anvisning för förskrivning:

   • Kan förskrivas patient med medicinskt behov som inte tillgodoses genom konsumentprodukter.
   • Mjuka arm- och handortoser utan stabiliserande, anpassningsbara strukturer, är ett egenansvar och kan inte förskrivas.

   Egenansvar - konsumentprodukter (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Avgift 300 kr/st för patient från och med 20 år.

   • Patient med kronisk sjukdom med betydande smärtproblematik och/eller risk för tilltagande felställning betalar ingen avgift.
   • Patient som har pågående behandling betalar ingen avgift om hjälpmedlet är att betrakta som behandlingshjälpmedel under en tidsbegränsad läknings- eller behandlingsperiod, exempelvis efter en operation eller rehabilitering efter en skada.
   • Patient med behov av bilaterala ortoser betalar endast en avgift per förskrivningstillfälle.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)

  • 06 12 - Nedre extremitetsortoser

   06 12  - Nedre extremitetsortoser (inte fotortoser)
   06 12 03 - Fotortoser

   06 12 - Nedre extremitetsortoser (inte fotortoser)


   Förskrivningsrätt:

   Läkare med specialistkompetens anställd på sjukhus.

   Privatpraktiserande läkare med specialistkompetens som har vårdavtal, enligt lagen om läkarvårdsersättning, samt läkare med specialistkompetens i allmänmedicin ska vid behov förskriva enklare ortopedtekniska hjälpmedel exempelvis droppfotsskena.

   Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan personal.

   Hjälpmedel:

   Avser ortoser med anpassningsbara, stabiliserande strukturer som är utformade för att ändra benens strukturella och funktionella egenskaper. Hjälpmedlen kan vara individuellt tillverkade eller prefabricerade för att motsvara speciella funktionella krav.

   Sortiment:

   Ortopedteknisk verksamhet och hjälpmedel - avtal 1101184, prislista samt kontaktinformatio (Avtalskatalogen)

   Anvisning för förskrivning:

   • Kan förskrivas patient med medicinskt behov som inte tillgodoses genom konsumentprodukter. 
   • Mjuka fotleds- och knäortoser utan stabiliserande, anpassningsbara strukturer, är ett egenansvar och kan inte förskrivas. Patienten väljer själv var hen vill köpa sin ortos och betalar hela kostnaden för ortosen och utprovningen själv.

   Egenansvar - konsumentprodukter (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Avgift 300 kr/st för patient från och med 20 år. 

   • Patient med kronisk sjukdom med betydande smärtproblematik och/eller risk för tilltagande felställning betalar ingen avgift.
   • Patient som har pågående behandling betalar ingen avgift om hjälpmedlet är att betrakta som behandlingshjälpmedel under en tidsbegränsad läknings- eller behandlingsperiod, exempelvis efter en operation eller rehabilitering efter en skada.
   • Patient med behov av bilaterala ortoser betalar endast en avgift per förskrivningstillfälle.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)


    
   06 12 03 - Fotortoser


   Förskrivningsrätt:

   Läkare med specialistkompetens inom sluten och öppenvård, även 
   privatpraktiserande läkare med specialistkompetens som har vårdavtal, enligt lagen om läkarvårdsersättning.

   Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan personal.

   Hjälpmedel:

   Avser ortoser som omfattar hela eller delar av foten. Här ingår exempelvis ortopediska inlägg och insatser till skor.

   Sortiment:

   Ortopedteknisk verksamhet och hjälpmedel - avtal 1101184, prislista samt kontaktinformatio (Avtalskatalogen)

   Anvisning för förskrivning:

   • Kan förskrivas patient med:
    - uttalat högt fotvalv och uttalad plattfot som ger upphov till betydande smärtproblematik. Patienten ska först ha provat prefabricerade fotortoser innan förskrivning kan göras.
    - kronisk sjukdom med betydande smärtproblematik och/eller risk för tilltagande felställning.
    - cirkulationsrubbning med sår eller risk för sår.
    - medfödd eller förvärvad fotdeformitet
    - posttraumatiskt tillstånd i stabiliserande strukturer
   • För patienter med andra tillstånd än de ovan beskrivna, är fotortoser ett egenansvar och kan inte förskrivas. Patienten väljer själv var hen vill köpa sin ortos och betalar hela kostnaden för ortosen och utprovningen själv.
   • Prefabricerade inlägg/fotbäddar är för patienten ett egenansvar och kan inte förskrivas. Patienten väljer själv var hen vill köpa sina prefabricerade inlägg/fotbäddar och betalar hela kostnaden själv.
   • Grundprincipen är 1 par inlägg vid första tillfället, därefter kan ytterligare 1 par utprovas, max 2 par/år. För barn och ungdom tas hänsyn till om barnet växer.

   Egenansvar - konsumentprodukter (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   • Avgift 400 kr/par för inlägg/fotbäddar efter avgjutning. Gäller patient, från och med 20 år, med uttalat högt fotvalv och uttalad plattfot som ger upphov till betydande smärtproblematik.
    Patient upp till 20 år, med uttalat högt fotvalv och uttalad plattfot som ger upphov till betydande smärtproblematik, betalar ingen avgift.
   • Patient med nedanstående tillstånd betalar ingen avgift. 
    Gäller patient med:
    - kronisk sjukdom med betydande smärtproblematik och/eller risk för tilltagande felställning.
    - cirkulationsrubbning med sår eller risk för sår.
    - medfödd eller förvärvad fotdeformitet
    - posttraumatiskt tillstånd i stabiliserande strukturer

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)

  • 06 18 - Övre extremitetsproteser


   06 18 - Övre extremitetsproteser

    

   Förskrivningsrätt:

   Läkare med specialistkompetens inom ortopedi anställd på ortopedisk sjukhusklinik.

   Hjälpmedel:

   Avser arm- och handproteser.

   Sortiment:

   Ortopedteknisk verksamhet och hjälpmedel - avtal 1101184, prislista samt kontaktinformatio (Avtalskatalogen)

   Anvisning för förskrivning:

   • Kan förskrivas patient som saknar hela eller delar av arm/hand.
   • I förskrivningen ingår kostnadsfritt, för patient, reparationer och utbyte av exempelvis hylsa eller andra utbytbara delar.

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)

  • 06 24 - Nedre extremitetsproteser


   06 24 - Nedre extremitetsproteser

    

   Förskrivningsrätt:

   Läkare med specialistkompetens inom ortopedi anställd på ortopedisk sjukhusklinik.

   Hjälpmedel:

   Avser ben- och fotproteser.

   Sortiment:

   Ortopedteknisk verksamhet och hjälpmedel - avtal 1101184, prislista samt kontaktinformatio (Avtalskatalogen)

   Anvisning för förskrivning:

   • Kan förskrivas patient som saknar hela eller delar av ben/fot.
   • I förskrivningen ingår kostnadsfritt, för patient, reparationer och utbyte av exempelvis hylsa eller andra utbytbara delar.

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)


   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)

  • 06 33 - Ortopediska skor

   06 33 - Ortopediska skor

    

   Förskrivningsrätt:

   Privatpraktiserande läkare med specialistkompetens som har vårdavtal, enligt lagen om läkarvårdsersättning, samt läkare med specialistkompetens i allmänmedicin.

   Läkare med specialistkompetens anställd på sjukhus.

   Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan personal.

   Hjälpmedel:

   Avser individuellt tillverkade eller serietillverkade ortopediska skor, behandlingsskor, ortopedtekniska anpassningar av privata skor och bidrag till olikstora skor.

   Sortiment:

   Ortopedteknisk verksamhet och hjälpmedel - avtal 1101184, prislista samt kontaktinformatio (Avtalskatalogen)

   Anvisning för förskrivning – individuellt tillverkade/serietillverkade ortopediska skor och behandlingsskor

   • Kan förskrivas patient med:
    - kronisk sjukdom med betydande smärtproblematik och/eller risk för tilltagande felställning.
    - cirkulationsrubbning med sår eller risk för sår.
    medfödd eller förvärvad fotdeformitet
   • Behandlingsskor, specialskor för sjukvårdande behandling, kan förskrivas till patienter med sår eller risk för sår orsakade av cirkulationsrubbning. Behandlingsskor utprovas av ortopedingenjör i samråd med förskrivaren. 
   • För patienter med andra tillstånd än de som är beskrivna ovan är individuellt tillverkade eller serietillverkade ortopediska skor ett egenansvar och kan inte förskrivas. Patienten väljer själv var den vill beställa sin sko och betalar hela kostnaden för skor och utprovning själv.
   • Förskrivaren ska i behovsbedömningen ange tydlig patientdiagnos och beskriva problemställning och mål med förskrivningen. Legitimerad ortopedingenjör väljer och anpassar lämpliga skor i samråd med patienten.
   • I första hand utprovas serietillverkade ortopediska skor, eventuell med anpassning. Om det inte tillgodoser behovet kan individuellt tillverkade ortopediska skor förskrivas.
   • Maximalt tre par skor per år kan förskrivas. Hänsyn tas till barn och ungdomar som växer. Om patienten, vid onormal förslitning, behöver mer än tre par på ett år, ska de gamla skorna vara utslitna före förnyad förskrivning.

   Egenansvar - konsumentprodukter (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Anvisning för förskrivning av ortopedteknisk anpassning på privata skor

   • Kan förskrivas patient med benlängdsskillnad på minst 10 mm, för korrigering av felställning, genom klackhöjning på mer än 1 cm, lateral och medial skoförhöjning, lästning för deformitet och/eller rullsula.
   • Anpassning kan förskrivas för maximalt tre par skor per år. Hänsyn tas till barn och ungdomar som växer.
   • Om patienten vid onormal förslitning behöver mer än tre par på ett år, ska de gamla skorna vara utslitna före förnyad förskrivning.

   Anvisning för förskrivning av bidrag till olikstora skor

   • Kan förskrivas patient med olikstora fötter, med behov av mer än ett skonummers skillnad.

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   • Individuellt tillverkade eller serietillverkade ortopediska skor:

    Avgift 300 kronor/par för patienter upp till 20 år och 700 kronor/par för patienter från och med 20 år.

   • Behandlingsskor och ortopedtekniska anpassningar av privata skor:
    Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   • Olikstora skor:
    Bidrag 800 kronor/par exkl moms. 
    Efter förskrivning av bidrag till olikstora skor erhåller patienten en särskild skorekvisition från förskrivaren. Rekvistionen berättigar till inköp av skor. En fastställd maximal ersättning betalas ut från Region Skåne och eventuell mellanskillnad, inkl moms, betalas av patienten.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)

 • Dokument och blanketter
 • Kontakt hjälpmedelsanvisningar

  E-post Contact

Hjälpmedelssortiment

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter