Kunskapsstyrningsrådet

Kunskapsstyrningsrådets uppdrag är att leda, styra och samordna Region Skånes kunskapsstyrning.

Kunskapsstyrningsrådet består av representanter från Region Skånes förvaltningar och leds av chefen för enheten för kunskapsstyrning och FoU på Koncernkontoret. Här finns också representanter från kommun, patientförening och privata vårdgivare. 

Kunskapsstyrningsrådets uppdrag

  • Fastställer riktlinjer och vårdprogram och tar exempelvis beslut om att införa eller avveckla metoder och behandlingar. 
  • Stödjer arbetet om regiongemensamma prioriteringar avseende exempelvis olika kunskapsstöd.
  • stödjer arbetet med regiongemensamma prioriteringar
  • Samordnar uppföljning av Region Skånes kunskapsstyrning.
  • Beslutar om inrättande och avveckling av lokala programområden (LPO) samt lokala arbetsgrupper (LAG).
  • Fastställer uppdrag och medlemmar i LPO och LAG samt följer årligen upp verksamhetsplanerna.

Ledamöter

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter