Kunskapsstyrningsrådet

Kunskapsstyrningsrådets uppdrag är att leda, styra och samordna Region Skånes kunskapsstyrning.

Kunskapsstyrningsrådet består av representanter från Region Skånes förvaltningar och leds av chefen för enheten för kunskapsstyrning och FoU på Koncernkontoret. Här finns också representanter från kommun, patientförening och privata vårdgivare. 

Kunskapsstyrningsrådets uppdrag

  • Fastställer riktlinjer och vårdprogram och tar exempelvis beslut om att införa eller avveckla metoder och behandlingar. 
  • Stödjer arbetet om regiongemensamma prioriteringar avseende exempelvis olika kunskapsstöd.
  • Stödjer arbetet med regiongemensamma prioriteringar.
  • Samordnar uppföljning av Region Skånes kunskapsstyrning.
  • Beslutar om inrättande och avveckling av lokala programområden (LPO) samt lokala arbetsgrupper (LAG).
  • Fastställer uppdrag och medlemmar i LPO och LAG samt följer årligen upp verksamhetsplanerna.

Arbetsordning för Kunskapsstyrningsrådet (pdf)

Ledamöter och möten

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.