Försäkringsmedicin

En bra sjukskrivning är rätt, lagom, säker och jämställd. En sjukskrivning ska vara en integrerad del i patientens behandling. Den ska inte ses som en enskild åtgärd. Det är viktigt för patienten att vården samordnar sina insatser med arbetsgivaren och andra myndigheter.

Sedan 2020 finns Lag (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter. Den innebär att alla enheter som sjukskriver patienter ska erbjuda insatser för att koordinera och stötta patienter så att deras arbetsförmåga och deltagande i arbetslivet gynnas. Koordineringsinsatserna utgår från tre huvudsakliga arbetsuppgifter: individuellt stöd till patienten, intern samordning och extern samverkan. Det är en rehabiliteringskoordinator som gör dessa koordineringsinsatser.

Nationellt kunskapsstöd

Socialstyrelsen har tagit fram detta kunskapsstöd för att underlätta och förbättra arbetet med sjukskrivning och rehabilitering. Kunskapsstödet kompletterar Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd (FMB) för olika diagnoser.

Hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering (pdf)

Försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare

Alla enheter i Skåne som sjukskriver patienter ska ha en särskilt utsedd sakkunnig i försäkringsmedicin. Den utsedda läkaren har särskilda kunskaper om socialförsäkringens regelverk och är ett stöd för läkare och andra vårdprofessioner.

Ledningssystem och policy för sjukskrivning och rehabilitering

Precis som i all övrig sjukvård kräver det försäkringsmedicinska arbetet ett ledningssystem som innehåller en effektiv och kvalitetssäkrad process för sjukskrivning och rehabilitering. Ledningssystemet bidrar även till en bättre arbetsmiljö och ett stöd i det försäkringsmedicinska arbetet.

Tillämpningsanvisningar vid sjukskrivningsansvar beskriver ansvarsfördelningen inom vården och betonar vikten av säkra övergångar mellan vårdgivare.

Tillämpningsanvisningar vid sjukskrivningsansvar (pdf)

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en rapport för att underlätta arbetet med ett effektivt och kvalitetssäkert med sjukskrivning och rehabilitering.

Att leda det försäkringsmedicinska arbetet (skr.se)

Det är centralt att vårdenheten har en policy för sjukskrivning. Verksamhetschefen är ansvarig för policyn, men den skrivs tillsammans med försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare och rehabiliteringskoordinator. Policyn behöver vara anpassad för den särskilda enhetens behov och krav.

Råd i arbetet med sjukskrivningspolicy (pdf)

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan - begrepp och insatser

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.