Försäkringsmedicin

En bra sjukskrivning är rätt, lagom, säker och jämställd.

Sjukskrivning

Sjukskrivningen är en medveten del av behandlingen, anpassad efter individen och att det finns en tydlig plan för patienten som också kan innebära kontakt med arbetsgivaren för återgång till arbete eller Arbetsförmedling, efter medgivande av patienten.

Strukturellt stöd

I uppdragen för vården finns krav på att man ska ha en försäkringsmedicinsk sakkunnig läkare och en rehabiliteringskoordinator. Dessa funktioner ska bidra till att nästa steg alltid är känt för patienten och fungera som ett stöd för läkaren.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter