Bidrag till ideella sektorn

Information om hur du söker bidrag till ideella organisationer och föreningar för frivilligt arbete inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Ideella organisationer och föreningar har möjlighet att årligen söka bidrag för verksamhet som bidrar till att uppfylla hälso- och sjukvårdsnämndens mål. Bidragen ska i första hand stimulera och stödja utvecklingen inom hälso- och sjukvårdsnämndens prioriterade områden.

Utgångspunkten för hälso- och sjukvårdsnämndens stöd till idéburna föreningar och organisationer är att dessa har en tydligt regional prägel. Verksamheten ska därför företrädesvis beröra hela Skåne.

Så ansöker du

Sista ansökningsdag är den 30 november 2022, för bidrag avseende verksamhetsåret 2023. För sent inkommen ansökan kommer inte att tas upp till prövning.

Miljöarbete

Ideella organisationer och föreningar som helt eller delvis finansieras av Region Skåne ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att Region Skånes miljöpolicy och miljömål uppnås.

Verksamheter som får en summa av minst sex prisbasbelopp under ett år ska via Region Skånes miljöbevis redovisa att de uppfyller detta genom att fylla i en checklista senast sex månader efter bidraget beviljats.

Verksamhet som får bidrag flera år i rad ska även fylla i checklista med utvecklingskriterier för det arbete som ska bedrivas.

Beslut och utbetalning

Beslut om bidrag fattas av hälso- och sjukvårdsnämnden vid något av årets första möten. Utbetalning av beslutade bidrag kommer att göras under mars månad 2023.

Ansökan med obligatoriska bilagor skickas till:
Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden
291 89 Kristianstad

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.