Bidrag till ideella sektorn

Information om hur du söker bidrag till ideella organisationer och föreningar för frivilligt arbete inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Ideella organisationer och föreningar har möjlighet att årligen söka bidrag för verksamhet som bidrar till att uppfylla hälso- och sjukvårdsnämndens mål. Bidragen ska i första hand stimulera och stödja utvecklingen inom hälso- och sjukvårdsnämndens prioriterade områden. Utgångspunkten för hälso- och sjukvårdsnämndens stöd till idéburna föreningar och organisationer är att dessa har en tydligt regional prägel. 

Så ansöker du

Sista ansökningsdag är den 30 november 2023, för bidrag avseende verksamhetsåret 2024. För sent inkommen ansökan kommer inte att tas upp till prövning. 

Ansökningshandlingar och rutiner ses över årligen. Inför 2024 förenklas blanketten och förtydligande kring uppföljning sker. Vidare uppdateras hur inlämning av ansökan sker. För sent inkommen ansökan kommer inte att tas upp till prövning.  Extra stor vikt kommer också att läggas vid att ansökan och ansökningshandlingarna är korrekta för att gå vidare i ansökningsprocessen.

Miljöarbete

Ideella organisationer och föreningar som helt eller delvis finansieras av Region Skåne ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att Region Skånes miljöpolicy och miljömål uppnås.

Verksamheter som får en summa av minst sex prisbasbelopp under ett år ska via Region Skånes miljöbevis redovisa att de uppfyller detta genom att fylla i en checklista senast sex månader efter bidraget beviljats.

Verksamhet som får bidrag flera år i rad ska även fylla i checklista med utvecklingskriterier för det arbete som ska bedrivas.

Mer om miljöbevis (utveckling.skane.se)

Beslut och utbetalning

Beslut om bidrag fattas av hälso- och sjukvårdsnämnden vid något av årets första möten. Utbetalning av beslutade bidrag kommer att göras under mars månad 2024.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.