Bidrag till ideella sektorn

Information om hur du söker bidrag till ideella organisationer och föreningar för frivilligt arbete inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Ideella organisationer och föreningar (ej stiftelser) har möjlighet att årligen söka bidrag för att stimulera och stödja det frivilliga arbete som i organiserade former bedrivs och bidrar eller kompletterar hälso- och sjukvårdens egen verksamhet.

Beslut om bidrag fattas av Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) i Skåne vid årets första möte.

Så ansöker du

Sista ansökningsdag är tisdagen den 30 november 2017, för verksamhetsår 2018.

Sedan 2016 ska ideella organisationer och föreningar som med sin verksamhet som helt eller delvis finansieras av Region Skåne ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att Region Skånes miljöpolicy och miljömål uppnås.

Verksamheter som får en summa av minst sex prisbasbelopp under ett år ska via Region Skånes miljöbevis redovisa att de uppfyller detta genom att fylla i en checklista senast sex månader efter bidraget beviljats.

Från och med år 2017 ska ni som får bidrag flera år i rad även fylla i checklista med utvecklingskritier, där ni själva väljer vilket/vilka kriterier ni vill arbeta med.

Ansökan med obligatoriska bilagor samt checklista skickas till:

Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden
291 89 Kristianstad

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter