Prediabetes

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Prediabetes
  Se Bakgrundsmaterial  

Terapiråd

I de Nationella riktlinjerna för diabetesvård (2018) rekommenderar Socialstyrelsen screening, utbildning och strukturerad uppföljning av personer med prediabetes.
För att förhindra och fördröja utveckling av diabetes typ 2 är det betydelsefullt för personen att få kännedom om tillståndet, att hen blir engagerad och motiverad till att ändra levnadsvanor.

Evidens visar att hälsosamma levnadsvanor bättre än metformin skyddar personer med prediabetes att insjukna i typ 2 diabetes. Eventuellt skulle metformin kunna vara aktuellt i vissa subgrupper, men väl genomförda studier saknas ännu för att man ska kunna dra dessa slutsatser på gruppnivå.

Allmänt

Enligt WHO är kriterierna

  1. Förhöjt fasteglukos IFG (impaired fasting glucose) vilket innebär fP-glukosvärde efter en natts fasta mellan 6,1 och 6,9 mmol/L.
  2. Nedsatt glukostolerans IGT (impaired glucose tolerance) vilket innebär fp-glukos är normalt (6,0 mmol/L) men p-glukosvärdet två timmar efter peroral glukosbelastning (OGTT, oral glucose tolerance test med 75gram glukos) kapillärt p-glukos 8,9-12,1 mmol/L, eller venöst p-glukos 7,8-11,0 mmol.
  • Tuomilehto J et al. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. New Engl J Med 2001;344:1343-50.
  • Diabetic prevention program research group. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with life style intervention or metformin New Engl J Med 2002;346:393-403.
  • Regression from pre-diabetes to normal glucose regulation in the diabetes prevention program. Perreault L, Kahn SE, Christophi CA, Knowler WC, Hamman RF; Diabetes Prevention Program Research Group. Diabetes Care. 2009 Sep;32(9):1583-8. doi: 10.2337/dc09-0523. Epub 2009 Jul 8. PMID: 19587364
  • Socialstyrelsen (2018). Nationella riktlinjer för Diabetesvård-stöd och styrning. Stockholm. Socialstyrelsen.
  • Diabetessjuksköterskan/distriktssköterskans roll och arbete med: Levnadsvaneförändringar vid prediabetes.
  • Diabetologi Nytt år 2022 årgång 35 Nr 3. Svensk förening för diabetologi: Mål och målsättningar svensk diabetologi 2022

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.