Samverkan med privata vårdgivare

Region Skåne är igång med ett utvecklingsarbete för att stärka relationen och stödet till privata vårdgivare. Privata vårdgivare är en stor del av den skånska hälso- och sjukvården. Införandet av Skånes digitala vårdsystem (SDV), och arbetet mot Framtidens hälsosystem ställer högre krav på samverkan för hela den skånska hälso- och sjukvården.

Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning, Digitalisering IT och MT, Vårdgivarservice och SDV-programmet driver ett utvecklingsarbete för att stärka Region Skånes relation till privata vårdgivare och stödet till dem. Syftet med utvecklingsarbetet är att beskriva vilket stöd privata vårdgivare kan få från det att de ingår ett avtal och en relation med Region Skåne, till att det avslutas.

Arbetet började under vintern 2023/2024. Det kommer pågå en bit in på 2025. Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning, enheten för digitalisering, ansvarar för arbetet.

Pågående aktiviteter för att stärka stödet till privata vårdgivare

Det pågår flera aktiviteter för att stärka stödet till privata vårdgivare.

Anpassat stöd inför införandet av SDV  

Aktiviteten innehåller till exempel utbildningspaket, stöd till förändringsledning och stöd vid driftstart.

Aktuell information om SDV hittar du på sidan Skånes digitala vårdsystem (SDV).

Skånes digitala vårdsystem (SDV)

Tydligare och starkare involvering och kommunikation  

Aktiviteten innebär att:

  • en strategisk referensgrupp med privata vårdgivare skapas. Referensgruppen ska vara till för att i dialog förankra förutsättningar kring införandet av SDV samt för vidare hantering av digitala stöd på en mer strategisk nivå.
  • en ny styr- och ansvarsmodell för digital transformation. Här ser man till att privata vårdgivare involveras bättre i frågor om digital verksamhetsutveckling.  
  • kommunikationssystemet kring IT-leverans blir tydligare och stärks upp.

Etablering av livscykelhantering

Införandet av SDV och arbetet mot Framtidens hälsosystem ställer högre krav på samverkan för den skånska hälso- och sjukvården. Region Skåne driver nu arbetet med att beskriva en samlad struktur för hela livscykeln för privata vårdgivare.

Processer förstärks för hela hanteringen av livscykeln med fokus på:

  • avtalsförutsättningarna.
  • process för uppstart av privata vårdgivare.
  • strukturen för leverans, support och stöd under avtalstiden.
  • process för när avtal med privata vårdgivare ska avslutas.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.