Avgifter och prislistor

Samlad information om patientavgifterna i Skåne. Prislistor för laboratorie-, bild- och funktionsmedicin samt interndebitering.

Informationen riktar sig i till offentlig och privat vårdpersonal.
För allmänheten/patienter rekommenderas att söka information via webbplatsen 1177.se.

1177.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.