Avgifter och prislistor

Samlad information om patientavgifterna i Skåne. Prislistor för laboratorie-, bild- och funktionsmedicin samt interndebitering.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter