Avgifter och prislistor

Samlad information om patientavgifterna i Skåne. Prislistor för laboratorie-, bild- och funktionsmedicin samt interndebitering.

Från och med 1 juni gäller ordinarie regler för uteblivet besök och avbokning

I samband med covid-19-situationen i Region Skåne togs tidigare i år ett beslut om att ingen uteblivandeavgift ska debiteras när patienter med förkylnings- eller influensasymtom avbokar tidsbeställt mottagningsbesök. Detta gäller även om avbokning sker mindre än 24 timmar innan besöket. Beslutet har tidigare förlängts och gäller till den 31 maj. Ingen ytterligare förlängning av beslutet kommer ske enligt hälso-och sjukvårdsdirektören. 

Läs hela beslutet om slopad uteblivandeavgift (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter