Avgifter och prislistor

Samlad information om patientavgifterna i Skåne. Prislistor för laboratorie- blid- och funktionsmedicin samt interndebitering.

Prislistor

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter