Praktikplatsen.se

Praktikplatsen.se används för praktikplatsplanering.

Praktikplatsplanering

Region Skånes praktikplatsplanering sker i Praktikplatsen.se. Skolor, lärosäten, studenter, handledare och administratörer använder samma system för en ökad dialog och tydlighet kring praktikplatser.

För behörighet och inloggningsuppgifter kontaktar du som student din skola/lärosäte. Handledare och administratörer kontaktar praktiksamordnaren i din förvaltning.

Kontaktpersoner finns på sidan Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) - Region Skåne (skane.se)

Supportbrevlåda för administratörer finns på praktikplatsen.se

Ekonomisk ersättning

Enligt ramavtal utgår ekonomisk ersättning från lärosäten till Region Skåne för genomförd VFU.

Ersättningen beräknas per vecka och student. Av dessa medel behålls en summa centralt för administrativ hantering. Den största delen av pengarna används till exempel till insatser för att öka handledarnas kompetens och till planering/utveckling av praktik. Ersättningen betalas ut i efterskott. Vårens praktik betalas ut under nästkommande höst och höstens praktik betalas nästkommande vår.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!