Praktikplatsen.se

Praktikplatsplanering

Region Skånes praktikplatsplanering sker i Praktikplatsen.se. Skolor, lärosäten, studenter, handledare och administratörer använder samma system för en ökad dialog och tydlighet kring praktikplatser.

För behörighet och inloggningsuppgifter kontaktar du som student din skola/lärosäte. Handledare och administratörer kontaktar praktiksamordnaren i din förvaltning.

Ekonomisk ersättning VFU

Enligt ramavtal utgår ekonomisk ersättning från lärosäten till Region Skåne för genomförd VFU.

Ersättningen beräknas per student och vecka. Av dessa medel behålls en summa centralt för administrativ hantering. Den största delen av pengarna används till exempel till insatser för att öka handledarnas kompetens och till planering och utveckling av praktik. Ersättningen betalas ut i efterskott. Vårens praktik betalas ut under nästkommande höst och höstens praktik betalas nästkommande vår.

Den uppräknade summan för VFU år 2023 är totalt 1627 kronor per student och vecka, varav 75 kronor av detta är en administrativ avgift.

Den ekonomiska ersättningen faktureras av GSF. Det interna ersättningsbeloppet för VFU för ackrediterade vårdcentraler är 935 kronor per student och vecka.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.