Rosacea

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Lokalbehandling
  azelainsyra Finacea
  ivermektin Soolantra
Peroral behandling
  lymecyklin Tetralysal/Lymecycline

Terapiråd 

Lindriga fall av rosacea lokalbehandlas. I första hand rekommenderas ivermektin eller azelainsyra. Om otillräcklig effekt av lokalbehandling kan peroral behandling med tetracykliner läggas till.

Behandling för vuxna

Lokalbehandling

De olika tillgängliga lokalbehandlingspreparaten har olika verkningsmekanism för effekt och hos patient med otillräcklig effekt av ett preparat kan andra alternativ prövas.

Det finns viss evidens som tyder på att ivermektin är den mest effektiva lokalbehandlingen (1-4). Lokalbehandling med ivermektin sker en gång dagligen till besvärsfrihet. Vid återfall kan lokalbehandling med ivermektin upprepas.

Behandling med azelainsyra bör utvärderas tidigast efter 6-8 veckor, vid god effekt kan behandlingen fortgå.

Peroral behandling

Lämplig dosering vid peroral behandling är lymecyklin 300 mg x 2. Vanlig behandlingstid för tetracykliner är 3­-6 månader.

Behandling vid terapisvikt

Vid utebliven effekt av antibiotika och lokalbehandling eller täta recidiv bör remiss till hudläkare övervägas för ställningstagande till behandling med isotretinoin.

Vid uttalade angiektasier och vid rhinophyma kan remiss till hudläkare övervägas för eventuell laserbehandling.

Brimonidintartrat (Mirvaso) är en alfa-­2­-adrenerg receptoragonist i gelberedning, som kan vara användbar vid kvarstående erytem och flushing (5). Mirvaso ingår dock inte i läkemedelsförmånen.

Att beakta vid behandling

Lokalbehandling med antibiotika bör undvikas och därför rekommenderas inte metronidazol.

Det finns ett lågdos doxycyklinpreparat, Oracea, mot rosacea. Ett fåtal studier visar effekt på rosacea men det finns hittills inget belägg för att behandling med doxycyklin 40 mg x 1 ger mindre risk för resistensutveckling än lymecyklin 300 mg x 2. Ytterligare dokumentation och klinisk erfarenhet behövs för att kunna motivera en plats på Skånelistan.

Allmänt

Rosacea är en vanlig ansiktsdermatos av oklar etiologi (6,7). Sjukdomen yttrar sig i form av rodnad och angiektasier samt papulopustulösa efflorescenser framför allt på näsa, kinder, haka och panna. Asymmetriska lesioner kan förekomma.

Försämring ses ofta av olika fysikaliska faktorer som sol, värme, köld och temperaturväxling. Möjligen kan även vissa födoämnen och stress ibland ge upphov till försämring.

Differentialdiagnoser är akne, perioral dermatit och seborroisk dermatit.

Rosacea – AKO Skåne-riktlinje för primärvården

  1. Taieb A, Ortonne J, Ruzicka T, Roszkiewicz J, Berth-Jones J, et al. Ivermectin phase III study group. Superiority of ivermectin 1 % cream over metronidazole 0.75 % cream in treating inflammatory lesions of rosacea: randomized, investigator-blinded trial. Br J Dermatol 2015;172:1103-10.
  2. Stein Gold L, Kircik L, Fowler J, Jackson J, Tan J, et al. Ivermectin phase III study group. Long-term safety of ivermectin 1 % cream vs azelaic acid 15 % gel in treating inflammatory lesions of rosacea: results of two 40-week controlled, investigator-blinded trials. J Drugs Dermatol 2014;13:1380-6.
  3. Feaster B, Cline A, Feldman S, Taylor S. Clinical effectiveness of novel rosacea therapies. Curr Opin Pharmacol 2019;46.14-18.
  4. Husein-ElAhmed H, Steinhoff M. Efficacy of topical ivermectin and impact on quality of life in patients with papulopustular rosacea: A systematic review and meta-analysis. Dermatologic Therapy 2020;33:e13203.
  5. Van Zuuren E, Fedorowicz Z, Tan J, van der Linden, Arents B et al. Interventions for rosacea based on the phenotype approach: an updated systematic review including GRADE assessments. Br J Dermatol 2019;181:65-79.
  6. Van Zuuren EJ, Fedorowicz Z, Carter B, van der Linden MMD, Charland L. Interventions for rosacea. Cochrane Database Syst Rev, 2015:CD 003262
  7. Alexis A, Callender V, Baldwin H, Desai S, Rendon M et al. Global epidemiology and clinical spectrum of rosacea, highlighting skin of color: Review and clinical practice experience. J Am Acad Dermatol 2019;80:1722-9.

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.