Njur- och urinvägssjukdomar

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Goda råd är inte dyra

GnRH-agonister

GnRH-agonisterna är likvärdiga ur både effekt- och säkerhetssynpunkt.  Leuprorelin Sandoz rekommenderas på grund av god effekt och fördelaktigt pris. Man bör sätta över patienter som redan behandlas med annan GnRH-agonist till Leuprorelin Sandoz. Utbyte mellan preparaten sker inte på apotek.

Överaktiv blåsa (OAB)

Generiskt solifenacin rekommenderas, om läkemedelsbehandling är aktuell. Betmiga (mirabegron) är ett andrahandsläkemedel vid OAB, då muskarinreceptorantagonister inte haft önskad effekt, om det finns kontraindikationer eller låg tolerabilitet.

Eftersom biverkningsmönstret för rekommenderade preparat är tämligen påtagligt och effekten tämligen begränsad gör man klokt i att förskriva provförpackning det första uttaget för utvärdering efter 30 dagar.

Postmenopausala kvinnor kan relaterat till östrogenbrist ha symtom både från slemhinnorna lokalt och från urinvägarna i form av överaktiv blåsa och återkommande urinvägsinfektioner. Vid behandling av urogenitala symtom hos denna grupp ska behandling med lokalt östrogen påbörjas innan insättning av annan behandling så som antikolinergika.

Erektil dysfunktion

Fosfodiesterashämmare (exempelvis Sildenafil) subventioneras inte vid indikationen erektil dysfunktion. För patientens skull är det viktigt att informera om att prissättningen är fri och att läkemedlen därför kan kosta olika mycket på olika apotek.

Symtomgivande benign prostatahyperplasi (BPH)

Observera att det är viktigt vid kombinationsbehandling med alfa-1-adrenoreceptorblockerare (ex alfuzosin) och 5-alfareduktashämmare (ex finasterid) att verkligen prova att sätta ut alfa-1-adrenoreceptorblockerare efter sex månader.

Erytropoesstimulerande läkemedel (ESL)

Vid behandling med ESL följ regionala läkemedelsriktlinjer och välj den billigaste produkten.

Erytropoesstimulerande läkemedel - Regional riktlinje

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.