Cool Kids

Cool Kids är en manualbaserad behandling för barn och ungdomar med ångest. Behandlingsprogrammet utgår ifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och fokus ligger på att lära barn och deras föräldrar färdigheter för att bättra kunna hantera barnets ångest.

Cool Kids är utvecklat vid Macquarie University i Australien och har i flertalet randomiserade kontrollerade studier visat på mycket goda resultat. Sammantaget har man kunnat se att många barn som deltar i behandlingen har en markant minskning av ångestsymtom efter genomgången behandling, samt upplever förbättrad livskvalitet. 

För att ta del av nyheter kopplade till Cool Kids i Sverige, anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Cool Kids nyhetsbrev

Ny version under 2021

Våren 2021 kommer en uppdaterad version av Cool Kids som rymmer förbättringar gällande såväl innehållet i programmet som utformningen av arbetsböckerna.  I och med lanseringen av den nya versionen införs ett krav på att man ska vara certifierad för att arbeta med Cool Kids och för att kunna beställa materialet. 

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter