Vård av personer från andra länder

Här finns information om vad som gäller för hälso- och sjukvård av personer från andra länder samt utlandssvenskar. Observera att information om vård för asylsökande och papperslösa har en särskild flik och ingår inte på sidan om vård av personer från andra länder.

Sjukvårdsregionernas prislistor 

Gränsarbetare

En gränsarbetare är en anställd eller egenföretagare som arbetar i ett land och är bosatt i ett annat land dit hen som regel återvänder dagligen eller åtminstone en gång i veckan.

En gränsarbetare har rätt till både nödvändig och planerad vård till vanlig vårdavgift i både bosättnings- och arbetslandet.

I det fall en gränsarbetare bor inom EU/EES eller Schweiz och arbetar i Sverige styrker denna person sin rätt till vård i Sverige genom att visa upp Försäkringskassans ”Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz”.

Vaccinationer

Avgift för självbetalande samt vaccinkostnad gäller för vaccinationer som inte bedömts som nödvändig eller planerad vård.

Specifika regler och riktlinjer

Välj antingen land eller område för att se vilka specifika regler och riktlinjer som gäller.

Övergripande frågor och svar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.