Vård av personer från andra länder

Här finns information om hanteringen avseende hälso- och sjukvård av personer från andra länder samt utlandssvenskar. I listan hittar du specifika rutiner och riktlinjer för det land som personen bor i.

Observera angående Covid-19

Vård på grund av covid-19 ges avgiftsfritt också till personer som inte är bosatta/folkbokförda i Sverige, detta gäller även EU/EES-medborgare som saknar sjukförsäkring.

Vård för personer från Storbritannien och Nordirland efter Brexit 

I december 2020 träffade EU-kommissionen, Storbritannien och Nordirland ett utträdesavtal och handels- och samarbetsavtal jämte protokoll om samordning beträffande social trygghet som började gälla 1 januari 2021. För information om vad detta innebär, se under fliken Storbritannien.

Sjukvårdsregionernas prislistor 

Gränsarbetare

En gränsarbetare är en anställd eller egenföretagare som arbetar i ett land och är bosatt i ett annat land dit arbetaren som regel återvänder dagligen eller åtminstone en gång i veckan.

En gränsarbetare har rätt till både nödvändig och planerad vård till vanlig vårdavgift i både bosättnings- och arbetslandet.

I det fall en gränsarbetare är bosatt inom EU/EES eller Schweiz, och arbetar i Sverige styrker denna person sin rätt till vård här genom att uppvisa Försäkringskassans ”Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz”.

Vaccinationer

För vaccinationer som inte bedömts som nödvändig eller planerad vård gäller avgift för självbetalande + vaccinkostnad.

 

Välj land för specifika rutiner och riktlinjer

Övergripande frågor och svar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.