Vård av personer från andra länder

Här finns information om hanteringen avseende hälso- och sjukvård (även hjälpmedel mm) av personer från andra länder samt utlandssvenskar. I listan hittar du specifika rutiner och riktlinjer för det land som personen bor i.

Observera angående Covid-19

Vård på grund av covid-19 ges avgiftsfritt också till personer som inte är bosatta/folkbokförda i Sverige, detta gäller även EU/EES-medborgare som saknar sjukförsäkring.

Vård för personer från Storbritannien och Nordirland efter Brexit 

I december 2020 träffade EU-kommissionen, Storbritannien och Nordirland ett utträdesavtal och handels- och samarbetsavtal jämte protokoll om samordning beträffande social trygghet som börjar gälla 1 januari 2021. För information om vad som gäller se under fliken Storbritannien

Sjukvårdsregionernas prislistor 
Sveriges Kommuner och Regioner (skr.se)


Gränsarbetare

En gränsarbetare är en anställd eller egenföretagare som arbetar i ett land och är bosatt i ett annat land dit arbetaren som regel återvänder dagligen eller åtminstone en gång i veckan.

En gränsarbetare har rätt till både nödvändig och planerad vård till vanlig vårdavgift i både bosättnings- och arbetslandet.

I det fall en gränsarbetare är bosatt inom EU/EES eller Schweiz, och arbetar i Sverige styrker denna person sin rätt till vård här genom att uppvisa Försäkringskassans ”Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz”.

Välj land

Övergripande frågor och svar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!