Vård av personer från andra länder

Här finns information om hanteringen avseende hälso- och sjukvård (även hjälpmedel mm) av personer från andra länder samt utlandssvenskar. I listan hittar du specifika rutiner och riktlinjer för det land som personen bor i.

Observera angående Covid-19

Vård på grund av covid-19 ges avgiftsfritt också till personer som inte är bosatta/folkbokförda i Sverige, detta gäller även EU/EES-medborgare som saknar sjukförsäkring.

Information angående patienters rätt till vård efter Brexit

Det finns ett utträdesavtal mellan EU och Storbritannien som innebär att EU:s regelverk fortsätter att gälla för Storbritannien under en övergångsperiod. Övergångsperioden löper till och med den 31 december 2020. 

Mer information finns även på SKR:s och Försäkringskassans webbplatser.

Utomlänsprislistor finns under rubriken Regionala prislistor på Sveriges kommuner och landstings hemsida

Välj land

Övergripande frågor och svar

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter