Exokrin pankreasinsufficiens

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Exokrin pankreasinsufficiens
  Se Bakgrundsmaterial.  

Terapiråd

Läkemedelsbehandling ska ges vid malnutrition orsakad av exokrin pankreasinsufficiens (EPI). För behandling av symtom är indikationen mer relativ då symtomen är ospecifika och oftast har annan orsak än EPI.

Om behandling på relativ indikation sätts in måste effekten utvärderas efter 3–4 veckors behandling. Om man då inte ser tydlig effekt ska behandlingen avslutas då den är kostsam och enbart fungerar mot EPI.

Läkemedelsbehandling inleds med kapsel Creon 25 000 E, med doseringen:

  • två kapslar tillsammans med huvudmåltiderna
  • en kapsel vid mellanmål.

Observera att kapsel Creon 10 000 E sällan har tillräcklig effekt. Vid otillräcklig effekt läggs PPI till för att öka effekten. Creondosen justeras därefter individuellt. Det är viktigt att ta kapslarna under måltiden så att enzymerna blandas med maten.

Allmänt

Exokrin pankreasinsufficiens (EPI) definieras som otillräcklig utsöndring av enzym och/eller natriumbikarbonat från pankreas. EPI kan orsakas av flera sjukdomar. Kronisk pankreatit, som kan ha olika genes, är den vanligaste orsaken till EPI men även bland annat diabetes mellitus, obstruktion av pankreasgången och pankreas/ventrikelkirurgi (inklusive gastric bypass) kan ge otillräcklig aktivitet av pankreasenzymer i tunntarmen.

EPI ger ospecifika symtom men vanligt är:

  • Buksmärta, uppblåsthet
  • Viktnedgång
  • Diarré

Tecken på malnutrition kan uppkomma vid mild till måttlig EPI medan steatorré visar sig först när utsöndringen av lipas är reducerad med 90 %.

F­-Elastas är ett enkelt men dyrt prov (cirka 500 kr) som används som markör för EPI. Ett värde >500 µg/g utesluter EPI och ett värde <100 µg/g påvisar med stor sannolikhet EPI. Värden mellan dessa gränser är mer svårbedömda och ska värderas i relation till grundorsak, nutritionsstatus och symtom. Utredning av grundorsaken till EPI bör alltid övervägas.

  • Svensk Gastroenterologisk Förenings (SGF) Nationella riktlinje för kronisk pankreatit.
  • Löhr et al. United European Gastroenterology evidence-based guidelines for the diagnosis and therapy of chronic pancreatitis (HaPanEU). Uni- ted European Gastroenterol J. 2017 Mar;5(2):153-199

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.