Hantering av aktuella vaccinsorter

Här hittar du information och instruktioner om de vaccinsorter som används i Region Skåne.

För närvarande används Pfizers/Biontech vaccin Comirnaty (Omicron), samt Novavax vaccin Nuvaxovid. Dessa vaccin ges utefter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Comirnaty Omicron XBB.1.5

För alla tre styrkor av Comirnaty Omicron XBB.1.5 gäller att förvaring ska ske i -90°C till -60°C men vaccinet transporteras i kyltemperatur (+2- +8°C).

Temperaturförflyttning från kryofrys till kylskåp medför en påverkan på hållbarheten och vaccinet måste därför användas inom 10 veckor från att det tas över i kyltemperatur. I samband med uttag ur kryofrys
behöver det märkas om med nytt utgångsdatum.

På mottagande enhet ska det förvaras i kyltemperatur (+2- +8°C), i kylskåp utrustade med en kalibrerad/verifierad min/max termometer. Företrädelsevis en som även mäter en eventuell avvikelse över tid.

Temperaturen i kylskåpet ska kontrolleras varje vardag och dokumenteras på en temperaturlogg.

Blankett för temperaturkontroll (pdf)

Comirnaty Omicron XBB.1.5, 30 µg/dos, för 12 år och äldre (ska inte spädas)

 • Flaskan har grått lock, styrkan är 30 µg/dos.
 • Förväxlingsrisk finns med övriga Comirnaty Omicron 30 µg/dos, gäller både ytterkartong och flaska.

Comirnaty Omicron XBB.1.5, 10 µg/dos, för barn 5-11 år (ska inte spädas)

 • Ska endast användas till särskilda grupper av barn i åldersspannet 5–11 år. Vaccinering av dessa barn kommer endast att ske på sjukhusen.
 • Flaskan har blått lock och styrkan är 10 µg/dos.

Comirnaty Omicron XBB.1.5, 3 µg/dos, för barn 6 mån - 4 år (ska spädas)

 • Ska endast användas till särskilda grupper av barn i åldersspannet 6 mån – 4 år. Vaccinering av dessa barn kommer endast att ske på sjukhusen.
 • Flaskan har vinrött lock och styrkan är 3 µg/dos.
 • Förväxlingsrisk med övriga Comirnaty Omicron 3 µg/dos, gäller både ytterkartong och flaska.
 • Natriumklorid (NaCl) 9 mg/ml, 20x10 ml, för användning vid spädning av vaccinet beställs från ApoEx på varunummer A13737.

Nuvaxovid XBB.1.5, 5 µg/dos

Nuvaxovid XBB.1.5, dosering: 5 µg (0,5 ml) intramuskulärt.

Vaccinet ges på vårdcentralerna och kan ges på enstaka sjukhuskliniker.

Vaccinet är endast rekommenderat till personer från 31 år i Sverige. Detta gäller trots att det skiljer sig från vad som uppges i produktresumén. Åldersbegränsningen grundar sig i en försiktighetsåtgärd på grund av eventuell ökad risk för myokardit/perikardit hos unga.

Observera att efter administrering ska tillsyn ske i 15 minuter.

NuvaxovidXBB.1.5 ska förvaras i kyltemperatur (+2- +8°C), i kylskåp utrustade med en kalibrerad/verifierad min/max termometer. Företrädelsevis en som även mäter en eventuell avvikelse över tid.

Temperaturen i kylskåpet ska kontrolleras varje vardag och dokumenteras på en temperaturlogg.

Blankett för temperaturkontroll (pdf)

Mer information om hantering och hållbarhet

Sprutor och kanyler som ska användas

I första hand ska någon av sprutorna nedan användas, för att få angivet antal doser i Fass. 

 • 29804, Spruta, 1ml grad 0,01ml, centrerad, KD-Ject
 • 30719, Spruta, 1ml grad 0,01ml, centrerad, Braun Scandinavia
 • 26944, Injektionskanyl 23Gx25mm blå S, SOL-CARE Safety Needle

Samma kanyl ska användas för uppdrag och administrering av vaccindosen. 

Använd enbart de föreslagna sprutorna

Endast de föreslagna sprutorna ska användas till vaccinering mot covid-19. Anledningen är att de ordinarie sprutorna annars inte kommer att räcka till annan vaccinering och ordinarie användningsområde.  Dessutom ger de inte de antal doser som står angivet i Fass.  

Tänk på att inte ta fram och dra upp vaccinet förrän du med säkerhet vet att vaccinet kommer att bli använt. 

För alla vacciner gäller dessutom att du inte får ta vaccin från flera injektionsflaskor för att erhålla ytterligare doser. 

Kassation

Eftersom hållbarheten på vaccinen är begränsad är det viktigt att planera väl för att undvika kassation. I det fall då vaccinet av någon anledning inte längre kan användas ska det destrueras som riskavfall. Det kan exempelvis vara på grund av att det har passerat sista förbruknings-dag/tid eller har missfärgningar. 

 • Genomför hållbarhetskontroll på aktuellt lager på veckobasis, kassera och destruera enligt ovan efter hand.
 • Förbrukad flaska och Iordningsställd spruta ska destrueras som riskavfall.

Kassation av covid-19-vaccin (pdf)

Vid avslut av en vaccinationsinsats

Då samtliga förpackningar av aktuellt vaccin administrerats till patient eller verksamheten av annat skäl väljer att avsluta hanteringen enligt denna rutin ska följande åtgärder vidtas:

 • Kontrollera att inget vaccin finns kvar på lager, eventuellt kvarvarande vaccin ska destrueras enligt processen för kassation.
 • De enheter som hanterat vaccin under det tidsintervall där det var krav på att använda lagerjournaler (från vaccinstart tom 2022-09-25) ska arkivera sina lagerjournaler enligt samma rutin som för narkotikajournaler. Dokumenten ska kunna redovisas vid behov.

Förflyttning av vaccinen

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.