Läkemedelssäkerhet

Här finns information om framtagna metoder i syfte att förebygga felaktig läkemedelsanvändning.
  • Läkemedelsavstämning - säkerställa adekvat läkemedelslista
  • Läkemedelsgenomgång - individanpassa läkemedelsbehandlingen
  • Utskrivningsinformation med läkemedelsberättelse - undvika läkemedelsfel vid utskrivning från sjukhus

Praktiskt stöd såsom:

  • Regionala riktlinjer
  • Lathundar
  • Symtomskattningsskalor (PHASE-20, PHASE-proxy)
  • Broschyren Mina mediciner
  • Olika metodstöd för en god läkemedelsbehandling till äldre

Trycksaksbeställning läkemedel

Anvisningar

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter