Läkemedelssäkerhet

Läkemedel kan förebygga, lindra och bota många sjukdomar och symtom. Läkemedelsbehandling kan dock vara förenad med stora risker.

Felaktig läkemedelsbehandling innebär förutom lidande för patienterna, också onödiga kostnader för sjukvården.

Kostnaderna för att åtgärda problem relaterade till fel i läkemedelsbehandling uppskattas vara minst lika stora som kostnaden för läkemedel.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter