Läkemedelssäkerhet

Här finns information om framtagna metoder i syfte att förebygga felaktig läkemedelsanvändning.
  • Läkemedelsavstämning - säkerställa adekvat läkemedelslista
  • Läkemedelsgenomgång - individanpassa läkemedelsbehandlingen
  • Utskrivningsinformation med läkemedelsberättelse - undvika läkemedelsfel vid utskrivning från sjukhus

Praktiskt stöd såsom:

  • Regionala riktlinjer
  • Lathundar
  • Symtomskattningsskalor (PHASE-20, PHASE-proxy)
  • Broschyren Mina mediciner
  • Olika metodstöd för en god läkemedelsbehandling till äldre

Trycksaksbeställning läkemedel

Anvisningar

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter