Läkemedelssäkerhet

Här finns information om framtagna metoder i syfte att förebygga felaktig läkemedelsanvändning.
  • Läkemedelsavstämning - säkerställa adekvat läkemedelslista
  • Läkemedelsgenomgång - individanpassa läkemedelsbehandlingen
  • Utskrivningsinformation med läkemedelsberättelse - undvika läkemedelsfel vid utskrivning från sjukhus

Praktiskt stöd såsom:

  • Regionala riktlinjer
  • Lathundar
  • Symtomskattningsskalor (PHASE-20, PHASE-proxy)
  • Broschyren Mina mediciner
  • Olika metodstöd för en god läkemedelsbehandling till äldre

Anvisningar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.