Läkemedelssäkerhet

Läkemedel kan förebygga, lindra och bota många sjukdomar och symtom. Läkemedelsbehandling kan dock vara förenad med stora risker.

Felaktig läkemedelsbehandling innebär förutom lidande för patienterna, också onödiga kostnader för sjukvården. Kostnaderna för att åtgärda problem relaterade till fel i läkemedelsbehandling uppskattas vara minst lika stora som kostnaden för läkemedel, vilket motsvarar ca 4 miljarder SEK för Region Skånes del.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter