Visma webSesam och webSesam

Manualer och instruktioner för dig som förskriver hjälpmedel i Visma webSesam eller webSesam.

Privata vårdgivare

För dig som arbetar på en privat vårdenhet krävs RSVPN-uppkoppling eller tillgång till VDI för att logga in i systemen. Kontakt Vårdgivarservice för hjälp med RSVPN-uppkoppling eller tillgång till VDI för att logga in i systemen. 

Vårdgivarservice

Visma webSesam

Visma webSesam är för dig som förskriver ortopedtekniska hjälpmedel, TENS-apparater med tillbehör, hjälpmedel vid rörelsenedsättning, kommunikations- och kognitionshjälpmedel. 

Använd webbläsaren Edge eller Chrome när du öppnar länken.

Visma webSesam

Tillfällig instruktion för att rensa webbhistorik i Edge efter uppgradering av Visma webSesam:

Rensa webbhistorik i Edge (pdf)

Manualer

WebSesam

För dig som förskriver hjälpmedel vid synnedsättning samt hörselnedsättning och dövhet.

Gå direkt till webbplatsen Websesam - använd webbläsaren Edge eller Chrome när du öppnar länken.

Support Visma webSesam/WebSesam

E-post: hjalpmedel@skane.se 
Telefonnummer: 0770 -11 11 00

Beskriv så utförligt som möjligt vad du behöver hjälp med samt ange beställningsnummer eller motsvarande alternativt klistra in skärmklipp på det du har frågor om så kan vi lättare och snabbare besvara din fråga.  

I händelse av driftstopp läggs en reservrutin upp på Driftinformation Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.