Kunskapsstyrning

Nu skapar alla regioner i Sverige gemensamt ett nytt nationellt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Målet är att alla ska få en jämlik, kunskapsbaserad och resurseffektiv hälso- och sjukvård. Bästa möjliga kunskap ska finnas i varje patientmöte.

Bakgrund

Under 2018 gick alla Sveriges regioner samman i ett nationellt system för kunskapsstyrning. Alla regioner har politiskt förbundit sig att stödja systemet och bidra med resurser och kompetens. Som första steg har 26 nationella programområden (NPO) bildats. Dessa ska mötas upp av motsvarande sjukvårdsregionala programområden (RPO) och lokala programområden (LPO) för respektive region.

Lokala programområden och lokala arbetsgrupper

Lokala programområden (LPO) inrättas för att leda, styra och samordna kunskapsstyrningsarbetet inom sitt område. Deras övergripande uppdrag är att bidra till en säker, god och jämlik vård i hela Region Skåne

Inom flera LPO:er inrättas lokala arbetsgrupper (LAG). Tillsättning av LAG ska styras av behovet inom området. LAG tillsätts med tidsbegränsning i förhållande till uppdrag. För långsiktiga uppdrag är det max 2 år med möjlighet till förlängning.

Kunskapsstyrningsrådet beslutar om LPO, LAG och deras uppdrag. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.