Fortbildning

Allmänläkarkonsult Skåne erbjuder samtliga läkare i primärvården regelbunden, adekvat, lättillgänglig fortbildning såväl lokalt som regionalt samt via videotek och webbinarium.

Fortbildningen skall möta allmänläkarens behov av kompetensutveckling för att allmänläkaren ska kunna erbjuda patienten personcentrerad evidensbaserad säker vård.

Här nedan följer länkar till olika fortbildningar för allmänläkare.

Fortbildningsmaterial från respektive fortbildningstillfälle skickas ut efter fortbildningen via mejl till alla anmälda deltagare.

Fortbildning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!