Fortbildning

Allmänläkarkonsult Skåne erbjuder samtliga läkare i primärvården regelbunden, adekvat, lättillgänglig fortbildning såväl lokalt som regionalt samt via videotek och webbinarium.

Fortbildningen ska möta allmänläkarens behov av kompetensutveckling för att allmänläkaren ska kunna erbjuda patienten personcentrerad evidensbaserad säker vård.

Länkar till olika fortbildningar för allmänläkare:

Fortbildningsmaterial från respektive fortbildningstillfälle skickas ut efter fortbildningen via mejl till alla anmälda deltagare.

Fortbildning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.