RS e-arkiv

RS e-arkiv är Region Skånes digitala arkiv. Det innehåller arkiverade journaler från journalsystem som har avvecklats, såväl från offentliga som från privata vårdgivare.

Via Melior och PMO kan du gå vidare till e-arkiv för att hitta patienters äldre digitala journaler. För att använda RS e-arkiv krävs e-tjänstekort (RS-kort) samt att du läggs upp som behörig användare.

Är du privat vårdgivare med tecknat avtal om förvaring och behöver få behörighet, vänd dig till din kontaktperson eller till e-postadressen: leveransregionarkivet@skane.se.

Vill du ta del av mer information om e-tjänstekort finns det en specifik sida du kan besöka. 

E-tjänstekort

Kontakta Servicedesk för support och felanmälan.

Servicedesk för support och felanmälan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.