Labombud

Labombud är en kontaktperson inom Region Skånes hälso- och sjukvård gentemot Labmedicin vid Medicinsk service.

Syftet med labombuden är att skapa god kontakt, ömsesidig dialog och informationsbyte mellan Labmedicin och övriga hälso- och sjukvården.

Uppdrag som Labombud:

 • Är kontaktperson gentemot Labmedicin.
 • Får regelbundet information om t ex nya eller ändrade analyser, inbjudningar till möten och utbildningar från Labmedicin, samt sprider detta vidare inom sin vårdenhet via t.ex. APT och anslagstavlor.
 • Återkopplar problem och önskemål till/från Labmedicin

Är du utsedd att bli labombud för din avdelning/mottagning?
Anmäl dig via formuläret.

 • Anmälan

  Anmälan

  Namn

  Ort

  Arbetsplats

  Typ av arbetsplats

  Kundkod

  sex tecken t ex LUAB01

  RSID

  E-post

  Yrke

   
   
   
 • Avanmälan

  Avanmälan

  Namn

  Kundkod

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter