Labombud

Labombud är en kontaktperson inom Region Skånes hälso- och sjukvård gentemot Labmedicin vid Medicinsk service.

Syftet med labombuden är att skapa god kontakt, ömsesidig dialog och informationsbyte mellan Labmedicin och övriga hälso- och sjukvården.

Uppdrag som Labombud:

  • Är kontaktperson gentemot Labmedicin.
  • Får regelbundet information om till exempel nya eller ändrade analyser, inbjudningar till möten och utbildningar från Labmedicin, samt sprider detta vidare inom sin vårdenhet via till exempel APT och anslagstavlor.
  • Återkopplar problem och önskemål till/från Labmedicin

Är du utsedd att bli labombud för din avdelning/mottagning?
Anmäl dig via formuläret.

Efter din anmälan får du ett mejl med en länk. Du måste följa länken för att aktivera din prenumeration. OBS kontrollera att mejlet inte hamnat i skräpposten.

Anmälan

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter